Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3289
Назва: Використання досвіду європейських країн у становленні соціально-економічної моделі України
Автори: Задоя, Олександр Анатолійович
Ключові слова: соціально-економічна модель, фактори впливу, економічна криза, інклюзивний розвиток, кластерізація, економічна рівновага, стале економічне зростання, зовнішньоекономічна діяльність, інвестиції
socio-economic model, factors of influence, economic crisis, inclusive development, clustering, economic equilibrium, sustainable economic growth, foreign economic activity, investments
Дата публікації: 2020
Видавництво: Університет імені Альфреда Нобеля
Бібліографічний опис: Задоя О.А. Використання досвіду європейських країн у становленні соціально-економічної моделі України. - Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. - 118 с.
Короткий огляд (реферат): У роботі проведений аналіз формування передумов становлення окремих видів соціально-економічних моделей. Був досліджений вплив нерівномірності економічного розвитку на формування напрямку розвитку і використання різних інструментів для досягнення сталого економічного зростання. Також було проаналізовано ряд макроекономічних показників і визначено їх силу впливу на становлення соціально-економічної моделі країни. Проведено ретроспективне дослідження динаміки економічного розвитку України в контексті еволюції формування соціального і ринкового середовища. Запропоновано методологію виявлення визначених ознак та класифікацію на їх основі соціально-економічних моделей на прикладі країн Європейського Союзу. Це дозволило виділити критерії ідентифікації та розподілити їх в залежності від ступеню впливу держави, ринку та суспільства. На основі проведених досліджень була проведена оцінка стану соціально-економічного розвитку України та окреслені перспективи розвитку. З урахуванням досвіду європейських країн, які більш схожі з економікою України на початковому етапі свого розвитку, були запропоновані конкретні шляхи побудови ефективної соціально-економічної моделі. Також окрему увагу було приділено напрямку інклюзивного розвитку нашої країни. Були внесені пропозиції щодо створення сучасних кластерних утворень.
Опис: The analysis of formation of preconditions of formation of separate kinds of social and economic models is carried out in the work. The influence of uneven economic development on the formation of the direction of development and the use of various tools to achieve sustainable economic growth was studied. A number of macroeconomic indicators were also analyzed and their strength of influence on the formation of the socio-economic model of the country was determined. A retrospective study of the dynamics of economic development of Ukraine in the context of the evolution of the formation of social and market environment. The methodology of identification of certain features and classification on their basis of social and economic models on the example of the countries of the European Union is offered. This allowed to identify the identification criteria and distribute them depending on the degree of influence of the state, market and society. On the basis of the conducted researches the condition of social and economic development of Ukraine was carried out and prospects of development were outlined. Taking into account the experience of European countries, which are more similar to the economy of Ukraine at the initial stage of its development, specific ways to build an effective socio-economic model were proposed. Special attention was also paid to the direction of inclusive development of our country. Proposals were made to create modern clusters.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3289
Розташовується у зібраннях:Вечірня форма навчання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Задоя О.А. МЕВ-19вм.pdf1.05 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.