Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1715
Назва: НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ
Автори: Зінукова, Наталія Вікторівна
Ключові слова: усний послідовний переклад, таксономічний аспект, студенти магістратури, систе-матизація, видів усного перекладу, зміст навчання, усний перекладач.
consecutive interpreting, taxonomic aspect, Masters, systematizing, types of interpreting, con-tents of training, interpreter.
Дата публікації: лют-2018
Видавництво: Danish Scientific Journal
Серія/номер: PEDAGOGICAL SCIENCES;10/2018 Vol.2
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено таксономічний аспект усного перекладу з метою подальшої систематизації його видів та типів у процесі навчання та спеціалізації студентів магістратури у вищих закладах освіти. Розгля-нуто види усного перекладу, описано і узагальнено умови, які становлять основу класифікації. Надано спільні та відмінні риси навчального та реального перекладу, в процесі використання яких моделюються різні ситуації та відпрацьовуються можливі реакції студентів та прийняття правильних перекладацьких рішень. Описано та узагальнено значущі характеристики усного перекладу, які визначають його специ-фіку. Проаналізовано традиції вітчизняної та західноєвропейської традицій щодо принципів класифікації усного перекладу. На основі аналізу та комбінації різних критеріїв виділено й описано різновиди усного послідовного перекладу (послідовний переклад із записом, абзацно-фразовий, переклад з аркуша та комбінований), які необхідно включати до змісту навчання перекладачів, зважаючи на той факт, що кожен вид перекладу зумовлює рольовий репертуар перекладача і спрямований на успішну реалізацію його про-фесійних умінь. The taxonomic aspect of interpretation is described in order to further systematize its types and kinds in the process of training and specialization of Masters at higher educational institutions. The types of interpreting are described; the conditions that form the basis of classification are outlined and summarized. The common and distinctive features of learning and real translation are presented, in the process of using which different situations are modeled, and possible reactions of students and the adoption of correct translation decisions are worked out. The significant characteristics of interpreting, which determine its specific character, are indicated and analyzed. The traditions of the national and western European traditions concerning the principles of classification of inter-pretation are analyzed. On the basis of analysis and a combination of different criteria, varieties of interpreting (consecutive interpreting with a record, consecutive interpreting without record, a sight translation and a combi-nation interpreting) are selected and reviewed, they should be included in the content of interpreters’’ training, taking into account the fact that each type of translation determines the role repertoire of the interpreter and is aimed at the successful implementation of his professional skills.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1715
ISSN: 3375-2389
Розташовується у зібраннях:Кафедра англійської філології та перекладу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
DSJ_10_2.pdf1.76 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.