Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1844
Назва: COMPETITIVENESS OF BANKS IN THE MODERN CONDITIONS OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT = КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Автори: Болгар, Тетяна Миколаївна
Коваленко, Вікторія Володимирівна
Євтушенко, Ольга Анатоліївна
Пестовська, Зоя Станіславівна
Ключові слова: competitiveness = кокурентоспроможність
banks = банки
strategy = стратегія
banking competition = банківська конкуренція
financial marke = фінансовий ринок
competitive advantages = конкурентні переваги
banking business = банківський бізнес
Дата публікації: 2019
Видавництво: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Харків.: ДВНЗ УБС
Бібліографічний опис: Болгар Т. М. Конкурентоспроможність банків у сучасний умовах розвитку фінансового ринку / В. Коваленко, О. Євтушенко, З. Пестовська / Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Харків.: ДВНЗ УБС, 2019. – Т. 2, № 29. – С. 3 – 12/ doi : https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171731
Короткий огляд (реферат): The article carries out the comparative analysis of the basic approaches to the choice of competitive strategies of banks. The aim of the paper is to substantiation of theoretical and methodical principles of banks' competitiveness in the current conditions of financial market development. The factors that affect the level of competitiveness of banks are determined. The authors of the article classifies them into factors that cause structural imbalances in the economy, factors of macroeconomic and microeconomic functioning of banks. Competitiveness of banks can not be considered without the competitiveness of their products and services. Between them there is a close relationship, they determine the development of each other. The authors of the article prove that banking competition differs from classical competition between commodity producers. These differences are: the object of banking competition is not goods, but the resources that the bank generates to carry out active operations; in banking market, banks can act as a seller, not only the buyer; the implementation of banking services may be carried out within the bank without the involvement of external sales channels; the situation of competition arises not only between banking institutions, it is also connected with the activities of non-banking financial institutions; the activities of banking institutions are strictly regulated by the National Bank of Ukraine. Modern conditions of functioning of the banking market testify to the necessity of development and introduction of strategic management of bank competitiveness, development of new methods of formation and implementation of competitive advantages and strategies. Development strategies need to be developed taking into account uncertainty, they should be as flexible as possible and provide for the possibility of realizing banking risks. Thus, it can be construed that the current state of development of banking business is accompanied by crises occurring both in the economic and financial spheres of the country; therefore, ensuring the competitiveness of banks must first of all be based on the development of effective, convincing messages for investors, clients and employees. The main actions of banks that make it possible to present their competitiveness should be this: ensuring financially sustainable development; the protection of the existing own banking business is the elaboration of a contingency plan; work on the prospect. = Здійснено порівняльний аналіз основних підходів до вибору конкурентних стратегій банків. Метою роботи є обґрунтування теоретичних і методичних засад конкурентоспроможності банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку. Визначено чинники, які впливають на рівень конкурентоспроможності банків. Їх класифіковано на фактори, що викликані структурними дисбалансами економіки, фактори макроекономічного і мікроекономічного функціонування банків. Конкурентоспроможність банків неможливо розглядати без конкурентоспроможності його продуктів і послуг. Між ним існує тісний взаємозв’язок, вони зумовлюють розвиток один одного. Доведено, що банківська конкуренція відрізняється від класичної конкуренції між товаровиробниками. Ці відмінності полягають у такому: об’єктом банківської конкуренції є не товари, а ресурси, які банк формує для здійснення активних операцій; на ринку банківських послуг банківська установа може виступати в ролі не тільки продавця, а й покупця; реалізація банківських послуг може здійснюватися в межах банку без залучення зовнішніх каналів збуту; ситуація конкурентності виникає не лише між банківськими установами, вона пов’язана також із діяльністю небанківських фінансових установ; діяльність банківських установ суворо регламентується Національним банком України. Сучасні умови функціонування банківського ринку свідчать про доцільність розроблення і впровадження стратегічного управління конкурентоспроможністю банку, розвитку нових методик формування і реалізації конкурентних переваг та стратегій. Стратегії розвитку потрібно формувати з урахуванням невизначеності, вони повинні бути максимально гнучкими і передбачати можливість реалізації банківських ризиків. Сучасний стан розвитку банківського бізнесу супроводжується кризовими явищами, які відбуваються як в економічній, так і у фінансовій сферах країни, тому забезпечення конкурентоспроможності банків передусім повинно базуватися на розробці дієвих, переконливих повідомлень для інвесторів, клієнтів та працівників. Основні дії банків, що дають змогу представити їхню конкурентоспроможність, повинні полягати в забезпеченні фінансово стійкого розвитку; захисті наявного власного банківського бізнесу; роботи на перспективу.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1844
ISSN: doi : https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171731
Розташовується у зібраннях:Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Болгар Web of Science 2.pdf522.28 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.