Наукові періодичні видання УАН Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo

Перегляд

Зібрання цього фонду

Академічний огляд

Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень проблем і сутності процесів, що відбуваються в економіці у зв’язку з тенденціями розвитку суспільства, а також досягнень у галузі економічної науки та підприємництва у сучасному аспекті економічного і політичного устрою України. Проблематика і завдання видання: - публікації статей, рецензій, оглядів з актуальних проблем економічної теорії, фінансів та бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту та маркетингу, а також світового господарства; - сприяння розвитку вітчизняної економічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку із іншими галузями суспільних знання, зокрема філософії, соціології, історії, психології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівні. Видання розраховане на економістів, вчених, студентів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. ​Серія «Педагогіка і Психологія»

Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень педагогічної та психологічної наук за всіма напрямами і аспектами їх розвитку та практичного застосування. Проблематика і завдання видання: - публікації статей з актуальних проблем педагогіки та психології, методики навчання іноземних мов, педагогічної психології та соціальної роботи, теоретичних основ корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; організації навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти, використання новітніх технологій навчання у вищій школі, управління освітніми системами; - сприяння розвитку вітчизняної педагогічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку з іншими галузями соціогуманітарного знання, зокрема філософії, соціології, історії, психології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Право

Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень юридичної науки за всіма аспектами суспільного та економічного розвитку України та світової спільноти.

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. ​Серія «Філологічні науки»

Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень філологічної науки за всіма напрямами і аспектами її розвитку та практичного застосування. Проблематика і завдання видання: - публікації статей, рецензій, оглядів з актуальних проблем лінгвістики, та літературознавства, зокрема теоретичної та прикладної лінгвістики, психолінгвістики та когнітивної лінгвістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, лінгводидактики, перекладознавства, історії та теорії літератури, компаративних літературознавчих досліджень, літературної критики; - сприяння розвитку вітчизняної філологічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку із іншими галузями соціогуманітарного знання, зокрема філософії, естетики, культурології, мистецтвознавства, історії, психології, філософської антропології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівні. Видання розраховане на наукових працівників, фахівців-лінгвістів, літературознавців, перекладознавців, студентів, широке коло науковців і дослідників всіх напрямів розвитку філології.

Нобелівський вісник

Метою видання є висвітлення результатів дослідження та узагальнення актуальних тенденцій циклічної і кризової динаміки світової економічної системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі з використанням наукових здобутків нобелівських лауреатів. Проблематика і завдання видання: - публікації статей, рецензій, оглядів з актуальних проблем економічної теорії, фінансів та бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту та маркетингу, а також світового господарства; - сприяння розвитку вітчизняної економічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку із іншими галузями суспільних знання, зокрема філософії, соціології, історії, психології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівні. Видання розраховане на економістів, вчених, студентів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.

Європейський вектор економічного розвитку

Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень у сфері світових інтеграційних процесів та участі у них України, оцінки євроінтеграційних перспектив нашої країни та економічних проблем, які виникають на цьому шляху. Проблематика і завдання видання: - публікації статей, рецензій, оглядів з актуальних проблем економічної теорії, фінансів та бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту та маркетингу, а також світового господарства; - сприяння розвитку вітчизняної економічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку із іншими галузями суспільних знання, зокрема філософії, соціології, історії, психології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівні. Видання розраховане на економістів, вчених, студентів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.