Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3220
Назва: Аналіз сценаріїв застосування інструментів антикризової політики в Україні під час пандемії
Інші назви: Analysis of scenarios for the use of anti-crisis policy instruments in Ukraine during a pandemic
Автори: Задоя, Олександр Анатолійович
Ключові слова: антикризова політика
грошове пом’якшення
макроекономічні показники
пандемія
тарифне регулювання
нетарифне регулювання
облікова ставка
індекс споживчих цін
Дата публікації: вер-2020
Видавництво: Університет імені Альфреда Нобеля
Бібліографічний опис: Задоя О.А. Аналіз сценаріїв застосування інструментів антикризової політики в Україні під час пандемії / О.А. Задоя // Академічний огляд. - 2020. - №2(53). С. 19-28.
Короткий огляд (реферат): У роботі проведено аналіз антикризових інструментів, які застосовуються урядами країн у період проходження фаз спаду і депресії середньострокового економічного циклу. Виділено особливості рецесії 2020 р. внаслідок впливу на економічні та соціальні процеси пандемії COVID-19. На підставі цього зроблено висновки про доцільність застосування політики Quantitative Easing (QE) в Україні, визначено модель і основні напрями, проведено аналіз уже існуючих елементів грошового пом’якшення в економіці країни. З метою більш ефективного використання регуляторних інструментів запропоновано провести аналіз існуючої політики та альтернативного варіанта з прогнозом розвитку подій на підставі динаміки основних макроекономічних показників. Аналіз дій органів влади дозволяє впевнено говорити про неефективність застосування такої сукупності регуляторних інструментів, що передбачала використання елементів політики грошового пом’якшення поряд із застосуванням тарифної зовнішньоторговельної моделі протекціонізму. З огляду на специфіку внутрішнього ринку і структуру зовнішньоторговельного обороту України, запропоновано альтернативну модель з використанням відмітного набору регуляторних інструментів.
Опис: The paper analyzes the anti-crisis instruments used by governments during the phases of recession and depression of the medium-term economic cycle. The peculiarities of the 2020 recession due to the impact on the economic and social processes of the COVID-19 pandemic are highlighted. Based on this, conclusions were made about the appropriateness of the policy Quantitative Easing (QE) in Ukraine, the model and main directions are determined, the analysis of already existing elements of monetary easing in the country’s economy is carried out. In order to make more effective use of regulatory instruments, it is proposed to analyze the existing policy and alternative with a forecast of developments based on the dynamics of key macroeconomic indicators. The analysis of actions of authorities allows to speak confidently about inefficiency of application of such set of regulatory instruments which provided use of elements of policy monetary easing along with the application of the tariff foreign trade model of protectionism. Given the specifics of the domestic market and the structure of Ukraine's foreign trade turnover, an alternative model using a distinctive set of regulatory tools is proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3220
ISSN: 2074-5354 (print)
2522-9745 (online)
Розташовується у зібраннях:Кафедра глобальної економікиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.