Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3288
Назва: Міжнародна інвестиційна позиція країни як відображення її внутрішніх проблем
Автори: Задоя, Анатолій Олександрович
Ключові слова: міжнародна інвестиційна позиція, чиста міжнародна інвестиційна позиція, платіжний баланс, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, моделі активів та пасивів
international investment position, net international investment position, balance of payments, direct investments, portfolio investments, asset and liability models
Дата публікації: 2020
Видавництво: Університет імені Альфреда Нобеля
Бібліографічний опис: Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна позиція країни як відображення її внутрішніх проблем. - Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. - 90 с.
Короткий огляд (реферат): У кваліфікаційній роботі проведено аналіз міжнародної інвестиційної позиції країни у взаємозв’язку з її внутрішніми проблемами. З’ясовано співвідношення системи показників платіжного балансу та міжнародної інвестиційно позиції та визначено інформаційний потенціал кожної з них. Проведено систематизацію чинників міжнародної інвестиційної позиції та платіжного балансу. На підставі дослідження міжнародної інвестиційної позиції 35 країн Європи виділені сім різноманітних моделей за критерієм питомої ваги чистої інвестиційної позиції у ВВП країни (гіперактивний реципієнт, активний реципієнт, поміркований реципієнт, збалансована модель, поміркований інвестор, активний інвестор, гіперактивний інвестор). Співставлення структури активів та пасивів міжнародної інвестиційної позиції країн Вишеградської групи та України дозволило виділити ще ряд моделей за критеріями сформованості структури, ступені її ризикованості та активності держави. Це дало підстави обґрунтувати основи розробки стратегії України щодо удосконалення структури міжнародної інвестиційної позиції. Особлива увага була приділена шляхом залучення прямих та портфельних інвестицій в економіку України.
Опис: The Master’s thesis analyzes the international investment position of the country in relation to its internal problems. The ratio of the balance of payments and international investment position indicators is clarified and the information potential of each of them is determined. The systematization of the factors of the international investment position and balance of payments has been carried out. Based on the study of the international investment position of 35 European countries, seven different models were identified according to the share of net investment position in the country's GDP (hyperactive recipient, active recipient, moderate recipient, balanced model, moderate investor, active investor, hyperactive investor). Comparing the structure of assets and liabilities of the international investment position of the Visegrad Group and Ukraine allowed to identify a number of models based on the criteria of formation of the structure, the degree of its riskiness and activity of the state. This gave grounds to substantiate the basis for the development of Ukraine's strategy to improve the structure of the international investment position. Particular attention was paid to attracting direct and portfolio investment in Ukraine's economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3288
Розташовується у зібраннях:Вечірня форма навчання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Задоя А.О..pdf1.15 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.