Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3514
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЗадоя, Анатолій Олександрович-
dc.contributor.authorЯвтушинська, Христина Сергіївна-
dc.date.accessioned2021-07-06T04:47:35Z-
dc.date.available2021-07-06T04:47:35Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationZadoia A.O., Yavtushynska Kh.S. SPAIN AS AN ATTRACTIVE PLACE FOR FOREIGN INVESTME // Європейський вектор економічного розвитку. - 2021. - №1. - С. 27-43uk_UA
dc.identifier.issn2074-5362 (print), 2522-9702 (online)-
dc.identifier.urihttp://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3514-
dc.descriptionМетою пропонованої роботи є аналіз іспанської економіки, визначення ключових сфер інвестицій та оцінка ризиків і можливостей, які з цим пов’язані. У статті розглянуто всі аспекти, що стосуються визначення ступеня інвестиційної привабливості Іспанії, а також поточний стан іспанського інвестиційного середовища та останні тенденції в іспанському інвестиційному секторі. Інші цілі цього дослідження включають в себе вивчення економіки Іспанії, визначення ключових сфер для інвестицій та поточні тенденції щодо потенційних інвестицій. Також проведено аналіз загроз та можливостей, пов’язаних з інвестиціями в Іспанію. Для забезпечення надійного, сучасного, глибокого, детального та всебічного аналізу використано різні ресурси. По-перше, провідні світові бази даних, такі як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, ЮНКТАД тощо. По-друге, враховано дані іспанських урядових та фінансових структур. З метою вивчення проблеми з різних сторін для збору необхідної інформації також залучено засоби масової інформації, наукові праці та журнали. Проведений аналіз дозволив виділити найсуттєвіші переваги іспанської економіки як об’єкта інвестування, зокрема: – високорозвинуті сектори послуг, такі як фінансові та страхові послуги, телекомунікації, D&R тощо, які постійно підживлюються припливом ПІІ; – стратегічне розташування та можливість виходу на ринок ЄС; – реалізовані успішні внутрішні структурні реформи, що привели до підвищення гнучкості робочої сили; – сприятливі умови для імміграції (включаючи імміграцію робочої сили); – лідируючі позиції щодо платоспроможності та довіри; – економічна відкритість країни та її участь у великій кількості міжнародних торгових угод; – прийняті заходи щодо послаблення регулювання бізнесу та інвестицій; – невтручання держави у бізнес, чесна конкуренція і торгівля без порушення принципів доброчесності; – відмінна інфраструктура, яка стимулює економічне зростання; – одне з найбільш інноваційних та ефективних податкових агентств – AEAT; – відсутність інших істотних соціально-економічних, правових та злочинних ризиків, які заважають інвестуванню. Незважаючи на те, що на шляху ведення бізнесу в Іспанії є такі проблеми, як високий рівень безробіття, поточна економічна криза, спричинена коронавірусом, та величезний державний борг, більшість з них можна перетворити на переваги іноземних інвестиційних проєктів. Так само для виходу з економічної кризи країні необхідний приплив грошей ззовні, тому в цей час умови для іноземних інвесторів ще більш сприятливі.uk_UA
dc.description.abstractThe aim of this paper is to examine the Spanish economy, identify key areas for investment and assess the risks and opportunities associated with this. The article examines all aspects related to determining the degree of investment attractiveness of Spain, as well as the current state of the Spanish investment environment and the latest trends in the Spanish investment sector. Other objectives of this study include examining the Spanish economy, identifying key areas for investment and current trends in potential investment. An analysis of the threats and opportunities associated with investing in Spain was also conducted. Various resources have been used to provide reliable, up-to-date, in-depth, detailed and comprehensive analysis. First, the world’s leading databases, such as the World Bank, the International Monetary Fund, UNCTAD, and so on. Second, data from Spanish government and financial institutions were taken into account. In order to study the problem from different angles, the media, scientific papers and journals were also involved in gathering the necessary information. The analysis allowed us to identify the most significant advantages of the Spanish economy as an object of investment, in particular: – highly developed service sectors, such as financial and insurance services, telecommunications, D&R, etc., which are constantly fueled by FDI inflows; – strategic location and opportunity to enter the EU market; – successful internal structural reforms have been implemented, which have led to increased labor flexibility; – favorable conditions for immigration (including labor immigration); – leading positions in terms of solvency and trust; – economic openness of the country and its participation in a large number of international trade agreements; – measures taken to weaken business and investment regulation; – non-interference of the state in business, fair competition and not perverted trade; – excellent infrastructure that stimulates economic growth; – one of the most innovative and efficient tax agencies – AEAT; – absence of other significant socio-economic, legal and criminal risks that hinder investment. Although Spain faces high unemployment, the current economic crisis caused by the Crown virus, and huge public debt, most of them can be turned into the benefits of foreign investment projects. Similarly, to overcome the economic crisis, the country needs an influx of money from outside, so now the conditions for foreign investors are even more favorable.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherУніверситет імені Альфреда Нобеляuk_UA
dc.subjectSpain, investment climate, direct foreign investment, international investment activity.uk_UA
dc.subjectІспанія, інвестиційний клімат, прямі закордонні інвестиції, міжнародна інвестиційна діяльністьuk_UA
dc.titleSPAIN AS AN ATTRACTIVE PLACE FOR FOREIGN INVESTMEuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Кафедра глобальної економіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
EV2021_1.pdf532.01 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.