Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/403
Назва: ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Автори: Красовська, Олена Юріївна
Ключові слова: маркетингові активи; бренд; марочний капітал; види; підприємство.
marketing assets; brand; brand capital; types; enterprise.
Дата публікації: 2017
Видавництво: Економіка та держава
Серія/номер: ;12
Короткий огляд (реферат): В статті розглянуто види маркетингових активів підприємства. Зроблено висновок, що дослідники по-різному підходять до ідентифікації видів маркетингових активів, однак вони сходяться в думці, що до маркетингових активів підприємства обов'язково необхідно включати такі два важливі види, як бренд та марочний капітал. Визначено, що бренд надзвичайно дієвий маркетинговий актив при реалізації продукції на ринку, адже його завдання - створити та виокремити у свідомості потенційних покупців ключові відмінності товару або послуги, а також сформувати імідж компанії. У економічно розвинутих країнах відомий бренд може стати не тільки засобом впливу на споживача, але й давати змогу компаніям чинити вплив на економічний і політичний стан у країні. Марочний капітал це складна економічна категорія, яка ви¬ражає соціально-економічні відносини між суб’єктами економічних інтересів (виробни¬ками, посередниками, споживачами) з приво¬ду відтворення товарів, що володіють здатніс¬тю створювати додаткову вартість на основі позитивних суб’єктивних переконань спожи¬вачів. До марочного капіталу, в даному контексті, варто віднести назву, логотип, девіз, філософію підприємства, місію компанії, стратегію та т. п. Отже, проаналізувавши основні підходи до визначення та трактування вдів маркетингових активів, можна зробити висновок, що ряд перелічених вище особливостей може стосуватись не лише марочного капіталу як окремого різновиду маркетингових активів, а й самого феномену маркетингових активів загалом, адже, по суті, більшість видів маркетингових активів мають в своїй основі створення унікальності, неповторності та привабливості.
Опис: The article deals with the types of marketing assets of the enterprise. It has been concluded that researchers have different approaches to the identification of the types of marketing assets, but they agree that marketing assets of an enterprise necessarily need to include two important types, such as brand and brand capital. It’s been determined that the brand is an extremely effective marketing asset for the sales of products in the market, because its task is to create and distinguish in the minds of potential buyers the key differences in the product or service, as well as to form the company's image. In economically developed countries a well-known brand can become not only means of influencing the consumer, but also enable companies to influence the economic and political situation in the country. Brand capital is a complex economic category that expresses socio-economic relations between the entities of economic interests (producers, intermediaries, consumers) in terms of the reproduction of goods able to create added value on the basis of positive subjective believes of the consumers. The brand capital, in this context, shall include the name, the logo, the motto, the philosophy of the company, the company's mission, the strategy, etc. Consequently, after analyzing the main approaches to the definition and interpretation of the types of marketing assets, it can be concluded that a number of the above features may apply not only to the brand capital as a variety of marketing assets, but also to the phenomenon of marketing assets in general, since, in essence, most types of marketing assets are based on the creation of uniqueness, originality and attractiveness.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/403
ISSN: 2306-6806
Розташовується у зібраннях:Кафедра міжнародного маркетингу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Krasovska.pdf244.52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.