Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/417
Назва: Институциональный подход в контексте реформирования сферы спорта в Украине
Інші назви: The Institutional Approach in the Context of Reforming the Sphere of Sports in Ukraine
Автори: Красовська, Олена Юріївна
Кошовий, Олександр Георгійович
Ключові слова: реформування спортивної сфери, інституціональні зв’язки, автономія спорту, спортивні федерації, спортивні клуби
sports sphere reforming, institutional relations, sports autonomy, sports federations, sports clubs
Дата публікації: 2015
Видавництво: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Серія/номер: Проблеми економіки;№ 4
Короткий огляд (реферат): У питанні реформування галузі визначення вектора розвитку, його змістовної основи мають вирішальне значення для успішності всього проекту змін. Метою статті є аналіз інституційної моделі функціонування сфери спорту в Україні порівняно із заданими світовими стандартами і виявлення нової інституціональної основи перетворення сфери спорту в ефективну і самодостатню галузь економіки. У статті розглянуто питання реформування функціональних зв’язків у рам- ках інституціональної основи сфери спорту в Україні, принципи її інтеграції в організовану систему світового спорту, а також потенційні можливості перетворення. На основі аналізу існуючої моделі функціонування сфери спорту в Україні на тлі значного скорочення її фінансування виявлено ключові проблеми в наявних функціональних зв’язках, запропоновано системний інституційний похід для здійснення якісних перетворень: налагодження інституційних зв’язків за допомогою за- конодавчого впровадження принципу автономії спорту; формулювання та запровадження уніфікованих вимог до статусу і режиму функціонування спортивних федерацій; створення прозорого і простого механізму одночасної легалізації міжнародної спортивної федерації, її правил, виду спорту; автоматичного наділення правами національної федерації тієї спортивної федерації, яка є офіційним представником визнаної міжнародної федерації; формулювання уніфікованих вимог до статусу і режиму функціонування спортивного клубу в сфері діяльності обраної спортивної федерації. Реалізація запропонованих кроків з реформування сфери спорту в Україні дозволить активізувати інтеграцію українського спорту до міжнародної спортивної сфери і створить сприятливі можливості для розвитку спорту як на мікро-, так і на макрорівні, зробить нову прозору систему привабливою галуззю економіки як для приватних, так і для інституційних інвесторів.
Опис: В вопросе реформирования отрасли определения вектора развития, его содержательной основы имеют решающее значение для успешности всего проекта изменений. Целью статьи является анализ институциональной модели функционирования сферы спорта в Украине в сравнении с задан- ными мировыми стандартами и выявление новой институциональной основы преобразования сферы спорта в эффективную и самодостаточную отрасль экономики. В статье рассмотрены вопросы реформирования функциональных связей в рамках институциональной основы сферы спорта в Украине, принципы ее интеграции в организованную систему мирового спорта, а также потенциальные возможности преобразования. На осно- ве анализа существующей модели функционирования сферы спорта в Украине на фоне значительного сокращения ее финансирования выявлены ключевые проблемы в существующих функциональных связях, предложен системный институциональный подход для осуществления качественных преобразований: налаживание институциональных связей посредством законодательного внедрения принципа автономии спорта; формулирова- ние и внедрение унифицированных требований к статусу и режиму функционирования спортивных федераций; создание прозрачного и простого механизма одновременной легализации международной спортивной федерации, ее правил, вида спорта; автоматического наделения правами на- циональной федерации той спортивной федерации, которая является официальным представителем признанной международной федерации; фор- мулирование унифицированных требований к статусу и режиму функционирования спортивного клуба в сфере деятельности выбранной спортив- ной федерации. Реализация предложенных шагов по реформированию сферы спорта в Украине позволит активизировать интеграцию украинского спорта в международную спортивную сферу и создаст благоприятные возможности для развития спорта как на микро-, так и на макроуровне, сделает новую прозрачную систему привлекательной отраслью экономики как для частных, так и для институциональных инвесторов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/417
ISSN: 2222-0712
Розташовується у зібраннях:Кафедра міжнародного маркетингу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
problems-of-economy-2015-4_0-pages-127_135.pdf565.63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.