Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3443
Назва: Безпорадність у структурі Я-концепції особистості
Автори: Лебідь, Ольга Валеріївна
Ключові слова: Я-концепція, безпорадність, суб’єктивний контроль, самосвідомість, самосприйняття, самоставлення, Я-образ, самооцінка
self-concept, helplessness, subjective control, self-awareness, self¬perception, self-assessment, self-image, self-esteem
Дата публікації: 2021
Видавництво: Університет імені Альфреда Нобеля
Короткий огляд (реферат): Кваліфікаційна робота присвячена проблемі безпорадності у структурі Я- концепції. Перший розділ присвячено теоретико-методологічним засадам дослідження Я- концепції та безпорадності особистості; проблемі Я-концепції як продукту розвитку самосвідомості; вивченню структурно-змістових характеристик Я-концепції особистості; розгляду безпорадності як деструктивного чинника становлення (побудови) Я-концепції особистості. У другому розділі розкрито методологічні передумови й емпіричне вивчення безпорадності у структурі Я-концепції особистості; обґрунтовано емпіричні референти і методи дослідження безпорадності та Я-концепції особистості; подано результати діагностики рівнів сформованості особистісної безпорадності студентів; розкрито особливості взаємозв’язку діагностичних критеріїв сформованої безпорадності з емпіричними референтами когнітивного, емоційно-оцінного й поведінкового компонентів Я-концепції досліджуваних.. Третій розділ присвячено концептуальному узагальненню інтегральних ознак безпорадності в осіб з різним рівнем зрілості Я-концепції
Опис: Qualification work is devoted to the problem of helplessness in the structure of the self-concept. The first section is devoted to the theoretical and methodological foundations of the study of self-concept and helplessness of the individual; the problem of self-concept as a product of the development of self-awareness; study of structural and semantic characteristics of the self-concept of personality; consideration of helplessness as a destructive factor in the formation (construction) of the self-concept of personality. The second section reveals the methodological prerequisites and empirical study of helplessness in the structure of the self-concept of personality; empirical referents and methods of studying helplessness and self-concept of personality are substantiated; the results of diagnostics of levels of formation of personal helplessness of students are given; The peculiarities of the interrelation of the diagnostic criteria of the formed helplessness with the empirical referents of the cognitive, emotional-evaluative and behavioral components of the self-concept of the studied are revealed. The third section is devoted to the conceptual generalization of integral signs of helplessness in people with different levels of maturity of the self-concept
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3443
Розташовується у зібраннях:2020-2021 н.р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Лебідь ОВ.pdf1.38 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.