Електронний репозитарій університету ім. Альфреда Нобеля

Електронний архів, науковий (інституційний) репозитарій відкритого доступу до результатів наукових досліджень. Накопичує, зберігає та надає вільний доступ до електронних версій наукових, навчальних та науково-методичних праць спільноти університету

 

Нові надходження

Документ
Сучасний стан та перспективи розвитку спа-центрів в Україні
(2024-07) Курочка Валерія Андріївна
АНОТАЦІЯ Курочка В. А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПА-ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ Об’єкт дослідження: СПА-центри України як складова рекреаційно-оздоровчої індустрії. Предмет дослідження: сучасні технології та тренди, що впливають на розвиток СПА-центрів в Україні, а також інноваційні підходи до підвищення їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку. Мета роботи: комплексний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку СПА-центрів в Україні з урахуванням інтеграції сучасних технологій та трендів, розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності українських СПА-центрів на міжнародному ринку. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що сучасний стан розвитку СПА-центрів в Україні характеризується активним розвитком різноманітних напрямків СПА, включаючи таласотерапію, винотерапію, ароматерапію та інші методики. Основні проблеми включають недостатні інвестиції в модернізацію інфраструктури, низький рівень кваліфікації персоналу та відсутність єдиних стандартів якості. Пропонується впровадження інноваційних підходів та сучасних технологій, таких як кріотерапія, лазерна терапія, віртуальна реальність (VR) та доповнена реальність (AR), для підвищення якості послуг та задоволеності клієнтів. Впровадження біометричних технологій та автоматизації управління також може сприяти зростанню конкурентоспроможності. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення діяльності СПА- центрів, підвищення їх конкурентоспроможності та покращення якості надаваних послуг. Висновки та рекомендації можуть бути корисними для підприємців, інвесторів, менеджерів СПА-центрів та державних органів, що займаються регулюванням цього сектора. Дипломна робота: 61 с., 7 табл., 1 рис., 29 джерел. Ключові слова: СПА, оздоровчі послуги, інновації, технології, конкурентоспроможність, Україна, рекреація, таласотерапія, винотерапія, ароматерапія.
Документ
СУТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕМНОГО ТУРИЗМУ
(2024-07) Шаня Юлія Ігорівна
АНОТАЦІЯ Шаня Ю. Суть та перспективи розвитку темного туризму Об’єкт дослідження: темний туризм як соціально-економічне явище. Предмет дослідження: особливості розвитку та перспективи темного туризму в Україні. Мета роботи: визначення сутності темного туризму, аналіз його розвитку в світі та в Україні, а також виявлення перспектив і рекомендацій для його подальшого розвитку в Україні. Одержані висновки та їх новизна: у кваліфікаційній роботі було досліджено основні поняття темного туризму, його історію та типологію. Вивчено мотивацію туристів та вплив темного туризму на суспільство. Проаналізовано сучасний стан темного туризму у світі та особливості його розвитку в Україні. Виявлено перспективи розвитку військового туризму в регіонах України. Надано рекомендації щодо розвитку темного туризму в Україні, зокрема розроблено концепцію туру до міста Херсон під назвою “Шляхом вогню: війна та пам’ять в Херсоні”. Результати дослідження можуть допомогти підприємствам туристичної галузі відновити та розвивати темний туризм в Україні в період після війни. Дипломна робота:65 стор., 6 табл., 5 рис., 51джерело. Ключові слова: темний туризм, військовий туризм, російсько-українська війна, історична пам’ять, туристичний розвиток.
Документ
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. За матеріалами: ФОП Навін М.О туристична агенція «Махаон тур»
(2024-07) Чеграхчі Ірина Ігорівна
АНОТАЦІЯ Чеграхчі І.І. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ Об'єкт дослідження: процес формування та еволюція туристичного продукту в контексті діяльності туристичної агенції "Махаон тур". Предмет дослідження: аналіз методів та стратегій, що використовуються для розвитку туристичного продукту у відповідності зі змінами в ринкових умовах та потребах клієнтів. Мета роботи: ретельне дослідження процесу формування та розвитку туристичного продукту туристичної агенції "Махаон тур" з метою ідентифікації ключових чинників, що впливають на його створення та ефективність, а також виявлення можливостей для вдосконалення стратегій просування та розвитку. Одержані висновки та їх новизна: аналіз розкриває динаміку розвитку туристичного продукту та його відповідність змінам у сучасному туристичному середовищі. Виявлені чинники успішного формування та розвитку туристичного продукту, що включають стратегічне планування, вивчення попиту та ринкових тенденцій, а також здатність адаптуватися до змін у вимогах споживачів. Результати дослідження стануть важливим внеском у розвиток теорії та практики управління туристичним продуктом, а також нададуть підстави для вдосконалення стратегій туристичної агенції "Махаон тур" з метою зміцнення її конкурентоспроможності на ринку. Ключові слова: туризм, туристичний продукт, розвиток, формування, стратегія, конкурентоспроможність, аналіз, ринкові тенденції, попит, споживач, інновації, просування, середовище, управління, ефективність, агенція, потреби, ресурси, клієнти.
Документ
Бізнес-план готельного (туристського) підприємства: поняття та основні етапи розробки
(2024-07) Семеняк Діана Кирилівна
АНОТАЦІЯ Семеняк Д. К. БІЗНЕС-ПЛАН ГОТЕЛЬНОГО (ТУРИСТСЬКОГО) ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ Об’єкт дослідження: особливості бізнес-планування готельного підприємства. Предмет дослідження: процес організації та формування стратегічного бізнес-планування туристично-готельного комплексу «Verholy Relax Park». Мета роботи: детальна оцінка стратегічного бізнес-планування та діяльності готельного комплексу «Verholy Relax Park» та надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності та бізнес-планування підприємства. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що ефективне функціонування туристично-готельного бізнесу залежить від ряду факторів, включаючи економічну стабільність, інвестиційну привабливість, якість обслуговування та інноваційні підходи до управління. Ефективне стратегічне планування сприяє створенню стабільної та гнучкої бізнес-моделі, що дозволяє готельно-туристичним підприємствам адаптуватися до змінних умов ринку, зберігати конкурентну перевагу та забезпечувати стійкий розвиток у довгостроковій перспективі. Доведено, що реалізація проекту з розширення готельного комплексу «Verholy Relax Park», який передбачає будівництво нового корпусу з одномісними та двомісними номерами, дозволить підвищити прибутковість підприємства та залучити більше клієнтів. Планові коефіцієнти рентабельності при реалізації бізнес-плану можуть зрости в півтора рази, що свідчить про значне покращення фінансового стану готелю та збільшення можливостей для посилення конкурентоспроможності серед готельних комплексів Полтавської області. Результати дослідження можуть бути використані в процесі управління підприємствами туристичної галузі, зокрема для удосконалення процесу бізнес-планування туристично-готельних підприємств. Дипломна робота: 62 с., 13 рис., 9 табл., 41 джерело. Ключові слова: бізнес-планування, стратегія, розвиток, рентабельність, готель, комлекс, туризм, інвестиції, обслуговування.
Документ
Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього молодіжного туризму в Україні
(2024-07) Сірик Софія Олександрівна
АНОТАЦІЯ Сірик С. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Об'єкт дослідження даної роботи складає молодіжний туризм в Україні, який є важливою складовою туристичного потенціалу країни. Предметом дослідження є комплексне вивчення теоретичних основ, аналіз сучасного стану, ідентифікація проблем та визначення перспектив розвитку цього сектору. Мета дослідження полягає у ретельному аналізі факторів, що впливають на розвиток молодіжного туризму в Україні. Цей аналіз охоплює як соціально- економічні та політичні аспекти, так і фактори, пов'язані з інфраструктурою та маркетинговими стратегіями. На основі цього аналізу розробляються рекомендації з поліпшення стану молодіжного туризму в Україні. Одержані висновки підкреслюють ключові проблеми цієї галузі, вказують на необхідність подальшого розвитку інфраструктури, підтримки державної політики та впровадження ефективних маркетингових стратегій. Результати цього дослідження мають великий потенціал для поліпшення ситуації в галузі молодіжного туризму в Україні та сприятимуть формуванню стратегій національного розвитку у цьому напрямі. Ключові слова: молодіжний туризм, розвиток, проблеми, перспективи, соціально-економічні аспекти, політичні фактори, інфраструктура, маркетингові стратегії, державна політика.
Документ
Морські круїзи Карибського басейну
(2024-07) Різник Маргарита Олександрівна
АНОТАЦІЯ Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: МОРСЬКІ КРУЇЗИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ Різник Маргарита Олександрівна Об’єкт дослідження: функціонування морських круїзів Карибського басейну. Предмет дослідження: процес здійснення та формування морських круїзів Карибського басейну. Мета роботи: детальний аналіз морських круїзів Карибського басейну, визначення перспектив щодо створення нового круїзного туру островами Карибського басейну. Одержані висновки та їх новизна: нами було запропоновано створити круїзний тур, який включатиме відвідування таких туристичних локацій в Карибському морі, як Ямайка, Кайманові острови, Мексика, Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Сен-Мартен та Багамські острови. Відправлення туристів здійснюватиметься зі США (Маямі, Флорида). Приблизний прибуток до оподаткування туристичного підприємства, яке організувало б даний тур, може скласти 50400 доларів США від організації туру за групою 100 осіб. Економічний ефект буде суттєвим, оскільки організація запропонованого туру дасть змогу отримати додатковий прибуток туристичним фірмам, які надають туристичні послуги і зареєстровані в США. Результати дослідження можуть бути використані в процесі управління підприємствами туристичної галузі, зокрема для розширення асортименту послуг, які надаються туристам, зокрема, введення круїзних подорожей. Дипломна робота: 49 с., 11 рис., 6 табл., 42 джерела, 1 додаток. Ключові слова: круїз, подорож, Карибське море, морський туризм, ефективність, організація.
Документ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (за матеріалами ТУРАГЕНТСТВА «ПОЇХАЛИ З НАМИ»)
(2024-07) Пирогова Вікторія Віталіївна
АНОТАЦІЯ Пирогова В.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ / Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 242 «Туризм». ДУАН, Дніпро, 2024. Об’єкт дослідження: сфера туризму, різноманітні підприємства, що займаються наданням туристичних послуг (на прикладі турагентства «Поїхали з нами»). Предмет дослідження: ІТ, які впроваджуються та використовуються в туристичній сфері. Мета роботи: проаналізувати використання ІТ в туристичній діяльності закордоном та в Україні; на прикладі туристичного підприємства «Поїхали з нами» виявити пов’язані з цим переваги, виклики та можливості, а також надати рекомендації по впровадженню й застосуванню в туристичній діяльності передових ІТ. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що використання ІТ в туристичній діяльності сприяє підвищенню комфорту, задоволення та лояльності клієнтів, а також конкурентоспроможності, ефективності, зручності в роботі та прибутковості туристичних підприємств. Охарактеризовано новітні ІТ (блокчейн, VR & AR, ШІ і МН). Зроблено акцент на ІТ, направлених на персоналізацію послуг. Проаналізовано досвід використання передових ІТ світовими лідерами туристичного бізнесу. Детально розглянуто новітні підходи до забезпечення кібербезпеки. Охарактеризовано широкий асортимент конкретних сучасних ІТ- продуктів, пропонованих для використання в туристичній діяльності. Результати дослідження сприяють покращенню розуміння ролі ІТ у сучасному туризмі; можуть бути використані для підвищення ефективності та безпеки діяльності туристичних компаній; послужити основою для визначення нових напрямків дослідження. Кваліфікаційна робота: 70 с., 1 рис., 7 табл., 32 джерела. Ключові слова: інформаційні технології (ІТ), онлайн-платформи, штучний інтелект (ШІ), мобільні додатки, персоналізація туристичних послуг, кібербезпека, туристична діяльність.
Документ
Внутрішній туризм України: тенденції, проблеми та можливості розвитку у воєнний та повоєнний період
(2024-07) Масунов Микола Анатолійович
АНОТАЦІЯ Масунов М.А. Внутрішній туризм України: тенденції, проблеми та можливості розвитку у воєнний та повоєнний період. Об’єктом дослідження; є процеси розвитку внутрішнього туризму в Україні. Предметом дослідження є організаційно-економічні відносини, що виникають між населенням, підприємствами та державою при реалізації механізму внутрішнього туризму та перспективи його розвитку в Україні у воєнний та повоєнний період. Метою роботи є розгляд теоретико-методичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо тенденцій, проблем та можливостей розвитку внутрішнього туризму України у воєнний та повоєнний період. Ключові слова: Внутрішній туризм. Розвиток туризму. Тенденції. Проблеми. Можливості. Україна . Воєнний період. Повоєнний період. Організаційно- економічні відносини. Підприємства. Держава. Механізм внутрішнього туризму. Перспективи розвитку .
Документ
Туристично-рекреаційний потенціал Дніпропетровської області
(2024-07) Ломідзе Наталія Хвічивна
АНОТАЦІЯ Ломідзе Н.Х. Туристично-рекреаційний потенціал Дніпропетровської області Об’єкт дослідження: туристично-рекреаційний потенціал Дніпропетровської області. Предмет дослідження: стан, наявність та інфраструктура об'єктів туристичного потенціалу України в цілому та окремо – Дніпропетровської області. Мета роботи: оцінка та аналіз туристичних рекреаційних ресурсів України та Європи, а також упорядкуванню та визначення ресурсів Дніпропетровської області. Одержані висновки та їх новизна: виявлено туристичний потенціал серед країн Європи та України. Окремо розглядається одна із областей України: чи можливо Дніпропетровщині, не дивлячись на її основний індустріальний потенціал, розвивати на гарному рівні сферу туризму, та також, які і інші великі міста України, збільшити відвідуваність серед іноземців? Уточнено сильні, слабкі сторони, загрози та можливості для галузі та запропоновані сучасні рекомендації щодо покращення сервісу, інфраструктури та міжнародного виходу на туристичний ринок. Результати дослідження можуть бути використані в процесі подальшого розвитку туристичної індустрії в межах обраного регіону. Дипломна робота: 91 с., 4 рис., 4 табл., 27 джерел. Ключові слова: рекреація, інфраструктура, природні та культурно- історичні ресурси, туристична галузь, еко-туризм, маркетинг, туристичний ринок, відпочинок.
Документ
Ефективна робота з кадрами як методи підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми. За матеріалами: ФОП Навін М.О туристична агенція «Махаон тур»
(2024-07) Лащенко Дар'я Сергіївна
АНОТАЦІЯ Лащенко Д.С ЕФЕКТИВНА РОБОТА З КАДРАМИ ЯК МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ Об'єкт дослідження: персонал туристичної агенції "Махаон тур". Предмет дослідження: проблеми та особливості управління персоналом в туристичній фірмі. Мета дослідження: розглянути особливості кадрової полiтики в управлiннi туристичним пiдприємcтвом, розкрити оcновнi завдання кадрової полiтики в управлiннi туристичним підприємством та удосконалення процесу побудови кадрової політики туристичних підпрємств. Одержані висновки та їх новизна: Досліджено специфіку управління персоналом на туристичних підприємствах. Проаналізовано проблеми управління персоналом на підприємствах туристичної галузі. Визначено вимоги, які у сучасному туристичному бізнесі висуваються до посади менеджера. Доведено, що найважливішим засобом управління роботою з кадрами на підприємствах галузі туризму є планування. Безпосереднє планування кадрової роботи здійснюється на основі загальних для всієї системи планування та прогнозування засад, найважливішими з яких є єдність економіки та політики; науковий характер планування й прогнозування, їх безперервність; збалансованість між ресурсами та потребами; поєднання галузевого та територіального підходів до планування; комплексний і системний підхід до розроблення планів. Розроблено модель компетенцій менеджерів туристичної фірми. Доведено, що для стимулювання підприємств туристичної галузі необхідно здійснити економіко-фінансову підтримку їх розвитку, покращити їх кадрове забезпечення. Ключові слова: туристична галузь, туристична фірма, управління персоналом туристичної фірми, туристичний потік, туристичні послуги, кадровий менеджмент, компетенції.