Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1131
Назва: Проектування системи підготовки майбутніх фахівців туристичної діяльності до професійної взаємодії (концептуальний компонент)
Автори: Кожушко, Світлана Павлівна
Ключові слова: професійна взаємодія, педагогічні умови, методологічні основи, концептуальний компонент, фахівець з туристичної діяльності, туристична діяльність
professional interaction, pedagogical conditions, methodological fundamentals, conceptual component, specialist in the sphere of tourism, tourist activity
Дата публікації: 2015
Видавництво: Молодь і ринок
Бібліографічний опис: Кожушко С.П. Проектування системи підготовки майбутніх фахівців туристичної діяльності до професійної взаємодії (концептуальний компонент) / С.П.Кожушко. // Молодь і ринок. - 2015. - №10 (129). - С.6-11.
Серія/номер: 10 (129);
Короткий огляд (реферат): В статті дається загальна характеристика системи підготовки майбутніх фахівців туристичної діяльності до професійної взаємодії, складовими якої визначено: концептуальний, змістово-ціннісний, процесуально-технологічний, рефлексивно-аналітичний, результативно-оцінювальний компоненти. Особливу увагу приділено концептуальному компоненту та надано розгорнуту характеристику його складовим ( мета, завдання, принципи, методологічні засади, педагогічні умови ). Визначено загальну мету підготовки майбутніх фахівців з туристичної діяльності до професійної взаємодії як забезпечення компетентності у здійсненні професійної взаємодії та її прояву в рамках виконання майбутніми фахівцями своїх професійних обов’язків. Охарактеризовано принципи: загальнопедагогічні, професійної спрямованості, контекстного навчання, гуманітаризації, гуманізації, свідомості, природовідповідності, культуровідповідності, комунікативної взаємодії, індивідуальної підтримки, толерантності; обґрунтовано педагогічні умови: створення атмосфери шанобливого ставлення до процесу взаємодії в системах «викладач – студент», «студент – студент», «студент – студенти», освітньому середовищі вишу; дотримання гуманізму, толерантності суб’єкт-суб’єктних відносин у системах «викладач – студент», «студент – студент»; спрямованість викладання навчальних дисциплін на організацію різноманітної міжособистісної взаємодії. Стверджується що дані напрацювання є корисними для вирішення проблеми підготовки майбутніх фахівців до професійної взаємодії. The article gives general characteristics of the system used for preparing future specialists in tourism for their professional interaction. The integral parts of this system are: conceptual, content-and-value, process-and-technology, reflective-and-analytical, result-and-evaluation components. Special attention is paid to conceptual component, broad description was given to its components ( goal, objectives, principles, methodological fundamentals, , pedagogical conditions) General goal of preparing future specialists in tourism for their professional interaction was defined as the provision with competence in professional interaction revealing in the course of performing professional duties by a specialist. General pedagogical principles as well as the principles of professional direction, context studies, humanitarization, humanization, consciousness, nature and culture correspondence, communicative interaction, individual support, tolerance were described. Such pedagogical conditions as the creation of respectful attitude to the process of interaction in the systems “teacher – student”, “student- student”, “student-students” and in the environment of tertiary school; adherence to the ideas of humanism, tolerance in subject – subject relations in the systems of “teacher – student”, “student – student”; orientation of teaching academic disciplines to the creation of interpersonal interaction were grounded. It is affirmed that the results obtained could be of use for in the course of preparing future specialists for their professional interaction.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1131
ISSN: 2308-4634
Розташовується у зібраннях:Кафедра міжнародного туризму та мовної підготовки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кожушко_2015.pdf471.17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.