Development and implementation of international investment project ‘Event agency ‘Help Yourself’’ in Japan.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

In Bachelor thesis, Japan’s socio-economic overview as part of investment attractiveness investigation is presented. The area of this paper covers a series of administrative units in Japan that assisted in determining the most interesting option for project implementation. The country happens to experience a rapid ageing population that has been influencing all the economic and social aspects. But still, Japan has depicted a marvelous case of economic stability over the years which proves the capability of attracting investment. The international investment project is developed on the cash source provided by an investment ‘angel’ which has the most favorable conditions with minimal risks. In addition, the key efficiency indicators (such as net present value, profitability index, and payback period) are considered to outline whether the project is worth adoption.

Опис

У цій бакалаврській роботі представлений соціально-економічний огляд Японії як частина дослідження інвестиційної привабливості. Сфера цієї статті охоплює низку адміністративних одиниць в Японії, які допомогли визначити найбільш цікавий варіант реалізації проекту. У країні спостерігається стрімке старіння населення, яке впливало на всі економічні та соціальні аспекти. Але все-таки Японія протягом багатьох років продемонструвала дивовижний випадок економічної стабільності, який доводить можливість залучення інвестицій. Міжнародний інвестиційний проект, джерелом фінансування якого запропоновано кошти інвестиційного «ангела», який має найвигідніші умови з мінімальними ризиками. Окрім того, вважається, що ключові показники ефективності (такі як чиста теперішня вартість, індекс рентабельності та термін окупності) визначають, чи варто реалізувати проект.

Ключові слова

Japanese economy, global market, ageing population, investment attractiveness, event-agency, project, японська економіка, світовий ринок, старіюче населення, інвестиційна привабливість, івент-агенція, проект

Бібліографічний опис

Shylova A.P. Development and implementation of international investment project ‘Event agency ‘Help Yourself’’ in Japan: Кваліфікаційна робота бакалавра. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. - 63 с.

Зібрання