Development and ways of realization of the international investment project “Lounge bar” in Greece”

dc.contributor.authorBilokon, Yehor
dc.date.accessioned2021-07-06T15:50:35Z
dc.date.available2021-07-06T15:50:35Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionКваліфікаційна робота бакалавра присвячена розгляду загальних характеристик розвитку економіки Греції. Представлено макроекономічну ситуацію та фактори економічного розвитку, основні галузі та їх внесок у економічне зростання Греції. Проаналізовано структуру економіки Греції. Показано, що найважливішими галузями економіки Греції є туризм та ресторанний бізнес. Проаналізовано вплив глобальної пандемії на сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного ринку та ресторанного бізнесу. Вивчено основні тенденції експорту та імпорту товарів та послуг у Греції. Надано аналіз інвестиційного клімату та динаміки прямих іноземних інвестицій Греції. Розглянуто діловий клімат у Греції та його привабливість для українських інвесторів, основні переваги та потенційні загрози для іноземних інвесторів. Розроблено міжнародний інвестиційний проект організації лаунж-бару в Греції. Обґрунтовано необхідні інвестиції та джерела їх залучення. Представлено розрахунок фінансових результатів та економічних показників інвестиційного проекту в ресторанному бізнесі.uk_UA
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis considers general characteristics of the development of the economy of Greece. The macroeconomic situation and the factors of the development of the economy of Greece, the main industries and their contribution to the economic growth of Greece are presented. The structure of the economy of Greece is analyzed. It is shown that the most important industries in Greece are tourism and restaurant business. The impact of global pandemic on the current trends of the international tourism market and restaurant business is analyzed. The main trends of export and import of goods and services in Greece are studied. The analysis of investment climate and the dynamics of the foreign direct investment of Greece is provided. The business climate in Greece and its attractiveness to Ukrainian investors, the main benefits and potential threats for foreign investors are considered. The international investment project of organization of a lounge bar in Greece is developed. The necessary investments and their sources are substantiated. The calculation of financial results and indicators of the economic performance of the investment project in restaurant business are presented.uk_UA
dc.identifier.citationBilokonYehor. Development and ways of realization of the international investment project “Lounge bar” in Greece”: Кваліфікаційна робота бакалавра. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. - 74 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3557
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherУніверситет імені Альфреда Нобеляuk_UA
dc.subjectGreece, restaurant business, international trade, foreign direct investment, investment climate, investment project, lounge bar, performance indicatorsuk_UA
dc.subjectГреція, ресторанний бізнес, міжнародна торгівля, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційний проект, лаунж-бар, показники ефективностіuk_UA
dc.titleDevelopment and ways of realization of the international investment project “Lounge bar” in Greece”uk_UA
dc.typeThesisuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Білоконь.pdf
Розмір:
1.38 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання