Development and implementation of the international investment project “manufacturing enterprise of plastic, biodegradable, compostable, paper packages and gloves” in the USA

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

The paper analyzes and discovers current trends in the US economy, as the leading country in the world for doing business, market size and FDI attractiveness. Understanding that small and medium sized businesses are extremely popular and highly protected and supported by the government gives the great opportunity for successful foregn business activity in this country. There are full calculations of investments needed, ways of doing business analysis, understanding the risks and opportunities of this project idea. With help of the main indicators analyse the profitability and attractiveness of this business for investors.

Опис

Стаття аналізує та виявляє сучасні тенденції в економіці США як провідної країни у світі за веденням бізнесу, розміром ринку та привабливістю ПІІ. Розуміння того, що малий та середній бізнес надзвичайно популярний, високо захищений та підтримується урядом, дає чудові можливості для успішної зовнішньоекономічної діяльності в цій країні. Ця робота містить повні розрахунки необхідних інвестицій, способи ведення бізнесу, розуміння ризиків та можливостей цього проекту. За допомогою основних показників проаналізовано прибутковість та привабливість цього бізнесу для інвесторів.

Ключові слова

investment climate of US, plastic package, FDI, manufacturing business, NPV, payback period of the investment project, інвестиційний клімат США, пластиковий пакет, ПІІ, виробничий бізнес, NPV, термін окупності інвестиційного проекту

Бібліографічний опис

Grodz Mark. Development and implementation of the international investment project “manufacturing enterprise of plastic, biodegradable, compostable, paper packages and gloves” in the USA: Кваліфікаційна робота бакалавра. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. - 45 с.

Зібрання