Development and implementation of the international investment project “IT company in Ireland”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

The paper examines the current state and trends of the Irish economy in recent years. It has been revealed that the Republic of Ireland is one of the most successful countries, which demonstrates high rates of economic dynamics and success in international economic relations, building a platform for the development of promising industries of the future. Rapid economic development is attracting the attention of many investors, and a flexible tax system has made the country a good place to do international business. Against this background, Ireland has become an attractive place for young businessmen who want to implement their own ideas. There are many projects in the country aimed at supporting small businesses and helping to develop new business models. An international investment project to create an IT company in Dublin at was developed at the expense of an investor from Ukraine. Calculations of the need for investment resources, expected profits and costs, as well as calculations of key indicators that allowed to assess the investment attractiveness of the proposed project.

Опис

У роботі проведено дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку економіки Ірландії за останні роки. Виявлено, що Республіка Ірландія є однією з найуспішніших країн, яка демонструє високі темпи економічної динаміки та успіхи у міжнародних економічних відносинах, будуючи платформу для розвитку перспективних галузей майбутнього. Швидкий економічний розвиток привертає увагу багатьох інвесторів, а гнучка податкова система зробила країну гарним місцем для ведення міжнародного бізнесу. На такому фоні Ірландія стала привабливим місцем для молодих бізнесменів, які хочуть реалізувати власні ідеї. Країні існує багато проектів націлених на підтримку малого бізнеса та допомогу в розвитку нових бізнес моделей. У роботі розроблено міжнародний інвестиційний проект по створенню IT- компанії у Дубліні за рахунок власних коштів інвестора з України. Наведені розрахунки потреби в інвестиційних ресурсах, очікувані прибутки та витрати, а також проведено розрахунки основних показників, які дали змогу оцінити інвестиційні привабливість запропонованого проекту.

Ключові слова

labour migration, investment climate of Israel, payback period of the investment project, трудова міграція, інвестиційний клімат Ірландії, NPV, термін окупності інвестиційного проекту

Бібліографічний опис

Hutsaliuk S.Y. Development and implementation of the international investment project “IT company in Ireland”: Кваліфікаційна робота бакалавра. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. - 60 с.

Зібрання