Статистика для Науковий репозитарій Університету імені Альфреда Нобеля

Всього відвідувань

views
Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку 106
Соціальна реабілітація як один із напрямів професійної діяльності фахівця із соціальної роботи 92
ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM: PLANS ON A GLOBAL CURRENCY 81
Сучасні стратегії розвитку ТНК на світовому ринку 78
Особливості емоційної сфери особистості після переживання екстремальної ситуації 72
В 67 Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: Монографія. – Д.: РВВ ДНУ, 2005. – 304 с. 69
Культурні подібності та відмінності як чинники економічної співпраці України з країнами Європейського Союзу 66
Інструкція з користування електронним репозитарієм 59
РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ: ВИКОРИСТАННЯ КОМПʼЮТЕРНИХ ПРОГРАМ, МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ТА ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ МОВНИХ НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 56
Архітектура європейської безпеки: нові виклики та загрози 46