Денна форма навчання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  International trade wars in modern economic relations
  (2024) Shevchuk, Alina
  The thesis is devoted to the study of trade wars in the modern world context. The work examines the prerequisites and causes of the emergence of trade wars in the world economy, includes an analysis of the concept and classification of trade wars, considers the factors contributing to their occurrence, as well as the methods of their conduct. Special attention is paid to the evolution of trade wars and the practice of conducting them in the global economy. Modern examples of international trade wars are considered. The trade war between the United States of America and China is analyzed in detail. The work is designed to provide a deep understanding of the phenomenon of trade wars, their impact on the world economy, as well as to identify possible ways of solving and countering this phenomenon.
 • Документ
  Культурне підґрунтя міжнародного економічного співробітництва
  (2024) Фоменко, Валерій
  Кваліфікаційна робота магістра аналізує міжнародне економічне співробітництво, фокусуючись на культурному підґрунті відносин між Україною та ЄС. Вона поділена на три розділи: теоретичні та методологічні основи міжнародного співробітництва, аналіз культурного підґрунтя між Україною та ЄС, та дослідження впливу культурного контексту на торгові відносини. Перший розділ містить виклад теорії та методологію міжнародного економічного співробітництва. Другий розділ зосереджений на культурному підґрунті між Україною та ЄС, розглядаючи їх вплив на економічне співробітництво та механізми управління культурними відмінностями. Третій розділ включає аналіз зовнішньоекономічних відносин між Україною та ЄС, використовуючи модель Гофстеде для дослідження культурних впливів на міжнародне економічне співробітництво. Кваліфікаційна робота магістра надає глибокий огляд взаємодії між культурними та економічними аспектами у міжнародному співробітництві, акцентуючи на важливості культурного розуміння у цих процесах.
 • Документ
  Санкції як фактор економічних відносин
  (2024) Троценко, Валентина
  У роботі проаналізовано сучасний стан міжнародних санкцій, розгляд та вивчення міжнародних санкцій, дослідження передумов виникнення, формування основних тенденцій розвитку міжнародного права в галузі мирного врегулювання спорів та практику реалізації механізму врегулювання у конкретній ситуації. Також роботі розкрито поняття та зміст «санкцій» як примусового заходу у міжнародному праві, досліджено види, форми санкцій, розглянуто проблемні питання санкцій у міжнародному праві.
 • Документ
  International experience of hotel business development and its significance for Ukraine
  (International experience of hotel business development and its significance for Ukraine, 2024) Tyshchenko, Marharyta
  This paper investigates the international development of the hotel business and its implications for Ukraine. It examines global trends in the hotel industry, including the growth of international hotel chains, their impact on economies and how these can be adapted to the Ukrainian context. The state of the hotel industry in Ukraine is also analyzed. The study identifies international best practices and assesses their applicability to Ukraine. Using a mixed-methods approach, it offers insights into the integration of global best practices into Ukraine's hotel industry. The research finds that Ukraine's hotel business, while facing challenges, has significant potential for growth by adopting international strategies, mainly they are made for implementing these practices in Ukraine to enhance its economic development and tourism competitiveness. Recommendations focus on implementing digital innovations, adopting sustainable practices, enhancing staff training, and advocating for supportive government policies. The thesis contributes valuable insights for stakeholders in Ukraine's hotel industry and offers a foundation for future research in this area.
 • Документ
  Проблеми становлення українських ТНК та їх вплив на економіку України
  (2024) Сімонова, Маргарита
  В кваліфікаційній роботі розглянуті історія, особливості розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК) у світі, основні теорії, що пояснюють виникнення, а також їхнє сучасне становище у світовому господарстві та вплив на процеси глобалізації. Аналізуючи основні аспекти розвитку українських ТНК та їхнє становище, було виявлено, що вони мають позитивний вплив на експорт, зайнятість, податкові надходження України, але можуть мати негативний вплив на національну економіку, втручаючись у політику та створюючи монопольні умови на своїх ринках. Більш молоді українські ТНК краще адаптовані до сучасних умов, але загалом вітчизняні корпорації потребують більшого розвитку інновацій, що може значно підвищити ефективність їхньої діяльності
 • Документ
  Трудова міжнародна міграція українців масштаби, наслідки та перспективи
  (2024) Пилипенко, Микола
  Ця дипломна робота присвячена всебічному дослідженню трудової міжнародної міграції українців, з особливим акцентом на аналізі її масштабів, наслідків та майбутніх перспектив. Робота містить детальний огляд історичних тенденцій, сучасного стану та майбутніх трендів, пов'язаних з міграційними процесами в Україні. У першому розділі надається теоретичний огляд міграції, включаючи визначення основних понять та підходів до дослідження міграції. Другий розділ зосереджується на аналітичному огляді поточного стану міграції українців, розглядаючи демографічний профіль мігрантів, основні напрямки переміщення та їх вплив на економіку України та країн прийому. У третьому розділі пропонуються конкретні рекомендації та стратегії щодо поліпшення ситуації з міграцією, включаючи стимулювання внутрішньої економіки, розвиток ринку праці, створення сприятливих умов для повернення мігрантів та інтеграції іноземних робітників. Робота також висвітлює важливість соціального та культурного аспектів міграції, а також розглядає потенційні політичні наслідки.
 • Документ
  Зовнішньоторгівельна політика як фактор реального сектора економіки України
  (2024) Назарюк, Ганна
  Україна – перспективна країна для розвитку та інвестицій. Наші металургійні та сільськогосподарчі галузі дуже відомі на весь світ. Завдяки українським зерновим культурам багато регіонів світу залишаються ситими. У роботі проведено аналіз як зовнішньоторговельна політика впливає на розвиток реального сектору економіки України, як змінювався імпорт та експорт різних галузей та які фактори впливають на це, і змінюють напрямок розвитку. Досліджено, як наша країна проводить торгівельні заходи, котрі ускладнені військовою агресією. Також, визначено шлях України для вступу в ЄС, та перспективи цього вступу, можливості котрі відкриваються та допомога у відновлюванні країни після збройної агресії. Було проведено дослідження основних глобальних змін в реальному секторі економіки України та порівняний з експортно-імпортною діяльністю європейських країн, та чим наразі українська промисловість та торгівля відрізаєтеся від європейської, які заходи повинні будуть проведені. І як висновок, які пріоритетні заходи повинні бути проведені щоб встановити стабільний розвиток та зробити стрибок у поліпшенні сектора економіки.
 • Документ
  Globalization of the economy through franchising as an effective tool for expanding business
  (2024) Maltseva, Daria
  The theoretical features of franchising were explored throughout the research, and its critical significance in the process of globalization of economic interactions was established. We investigated scientific approaches to the concept of franchising as well as its historical evolution. Various kinds of franchising and connections were systematized as part of the study, and the role of franchising in the strategic growth of network company at the global level was emphasized. A global study on the success of franchising was conducted, using the international firm KFC as an example. The benefits of franchising are discussed in the context of KFC, and the criteria for potential franchisees are developed. KFC's competitiveness and potential in the context of global integration were evaluated. An international franchising concept has been established with the goal of establishing a network of healthy food restaurants in European nations under the KFC brand. Furthermore, the concept and business model for the expansion of the KFC firm through franchising is offered. A business concept execution plan has been designed, and economic efficiency metrics for the investment project have been determined.
 • Документ
  Міжнародні торговельні війни у сучасних економічних відносинах
  (2024) Кузічкін, Максим
  У роботі розглянуто сутність торговельної війни як засобу економічного домінування та конкуренції; сучасні методи і інструменти ведення торговельних війн; міжнародні наслідки сучасних торговельних війн; основні причини і наслідки ескалації торговельних війн в умовах міжнародної економіки; стан світової торгівлі в умовах глобальних торговельних війн; вплив торговельних війн на економічний потенціал країн світу; прогнозування стратегічної співпраці в умовах наростання економічної конкуренції між США і Китаєм; економічні інтереси та виклики торговельних війн; вплив глобальних торговельних війн на економіку України. Впровадження розроблених автором рекомендацій і методичних положень дозволить визначити глобалізаційні процеси та майбутнє торгово-економічного співробітництва в умовах торговельних війн.
 • Документ
  Вплив політичних партій на зовнішньоекономічну діяльність країни (на прикладі США)
  (2024) Камiнов, Олександр
  У кваліфікаційній роботі магістра проведено ґрунтовне дослідження теоретико-методологічних аспектів впливу діяльності політичних партій на зовнішньоекономічну політику. Визначено поняття політичної партії та розкрито методи дослідження впливу партій на зовнішньоекономічну політику країн. Проведено аналіз тенденцій і проблем зовнішньоекономічної діяльності США з початку каденції Д. Трампа. Визначено головні пріоритети, механізми та інструменти зовнішньоекономічного курсу США під час президентства Д. Трампа та Дж. Байдена. Здійснено прогностичний аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності США після майбутніх виборів та обґрунтовано напрями зовнішньоекономічної політики США за умови перемоги демократів та республіканців у 2024 р. Проаналізовано та визначено спільні та відмінні підходи і інструменти реалізації зовнішньоекономічної політики у демократів та республіканців.
 • Документ
  Adaptation of the international experience of e-commerce development to the conditions of Ukraine
  (2024) Zubenko, Yuliia
  This thesis examines and researches the field of e-commerce with a special emphasis on how global practices can be applied to the specific circumstances of Ukraine. The introductory section sets out the importance of this study in the context of today's global economy. It provides a strong theoretical and methodological framework by examining the nature, evolution and impact of e-commerce. In addition, this chapter analyzes the international growth of e-commerce in developed economies. The second section analyzes the state of e-commerce in Ukraine over the past few years. The possibilities of applying international experience in Ukraine, including cultural, economic and regulatory parameters, are critically assessed. That is, the section explains the current obstacles and predicts potential prospects for the development of e-commerce in Ukraine. The final chapter provides an analysis of the changing state of e-commerce during wartime, changing trends, methods and the changing demands of online consumers in challenging circumstances. Practical recommendations are provided for the implementation of the obtained results to promote the development of e-commerce in Ukraine. Based on these data, a model was proposed and forecast-calculations were made to increase the profit of the online company "COSMIC" by implementing one of the international practices.
 • Документ
  Сучасні стратегії розвитку ТНК на світовому ринку
  (2024) Денисенко, Дмитро
  У роботі розглянуто теоретичні підходи до формування маркетингових стратегій в умовах світового автомобільного ринку; визначено основні форми освоєння ринків країн світу автомобільними ТНК; оцінено інновації як фактор світового маркетингового лідерства для автомобільних ТНК; досліджено основні зміни в глобальному виробництві та споживанні автомобілів з початку XXI ст.; аналіз ринкової діяльності провідних європейських автомобільних ТНК і визначення діючих на них конкурентних сил; досліджено фактори впливу на маркетингові стратегії провідних світових автовиробників в поточних умовах світового ринку; виявлено регіональну специфіку маркетингових стратегій європейських автомобільних ТНК; обґрунтовано маркетингові стратегії з боку ТНК в інтернаціоналізації виробництва та продажів автомобілів. Впровадження розроблених автором рекомендацій і методичних положень дозволить сформувати ринкові стратегії європейських автомобільних транснаціональних корпорацій в умовах турбулентності світового автомобільного ринку
 • Документ
  The role of science and technology in international economic relations
  (2024) Hryha, Anna
  The research delved into the historical trajectory of science and technology on the global economic stage spanning the last two centuries, commencing from the latter half of the 19th century. Given the broad spectrum of issues inherent in the chosen subject, particular emphasis was placed on analysing trends in scientific and technological advancements within the realm of brewing, both at an international scale and within localised contexts. The research centred around the “Fanatic” brewery, a purveyor of craft beer with aspirations for export to Asia. Comprehensive technical-economic and financial-economic analyses were undertaken to evaluate the potential of both financial and scientific-technical dimensions. The investigation revealed that the selected enterprise harbours considerable potential and competitiveness in the international arena, contingent upon enhancements to its financial and technical infrastructure dedicated to the production process. As a strategic consideration to augment its standing in the global landscape and resonate with the target audience, the feasibility of transitioning to carbon-neutral beer production was explored. In summation, the study yielded numerous conclusions, foremost among them being the observation that the brewing industry manifests a rapid pace of scientific and technological development. This phenomenon is propelled by the widespread popularity of the product on a global scale, serving as an impetus for accelerated innovation within the international domain.
 • Документ
  Міжнародні освітні програми як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності
  (2024) Варга, Людмила
  У дослідженні було вивчено різні аспекти конкурентоспроможності, включаючи аналіз наукових підходів та класифікацію на різних рівнях. В процесі дослідження було надано огляд міжнародної освітньої програми Erasmus+, грантів Deutsche Forschungsgemeinschaft (Німецького дослідницького фонду), DAAD (Німецької служби академічних обмінів) та Swedish Institute (Шведського інституту), системи подвійних дипломів та освітніх програм для іноземних студентів в Україні з подальшим SWOT аналізом. Крім цього, в роботі було проведено факторний аналіз конкурентного середовища міжнародних освітніх програм та виділено фактори успішності та ймовірного ризику. На базі цього було розроблено міжнародний освітній проект «Ефективне ведення бізнесу в Україні» для іноземних слухачів, що висвітлює міжнародну освітню програму не тільки як економічно привабливий проект, а й як фактор підвищення іміджу університету та міжнародної конкурентоспроможності в цілому.