Магістри Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Коваленко Ірина Валентинівна

Бухгалтерський облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах України

Ковалоьва Ю.В.

Методика складання звіту про фінансові результати, аналіз та аудит фінансового стану підприємства

Коваль Юля Юріївна

Порядок формування, облік, аналіз і контроль фінансових результатів діяльності підприємства

Лисицина Ольга Олександрівна

Методологічні аспекти управлінського обліку, аналіз і аудит витрат, доходів та фінансових результатів підприємства