Магістри Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Бабічев М.О. ФБС-19 вм Формування фінансової стратегії підприємства

Формування фінансової стратегії підприємства (за матеріалами ТОВ «БОГАТИР»)

Балан Н.В. ФБCкр -19 вм «Управління власним капіталом підприємства»

«Управління власним капіталом підприємства» (за матеріалами ПАТ «УгринівМолоко»)

Борулько Б. С.

Управління формуванням доходів підприємства

Бугайова Н.В.

Управління фінансовим станом банку

Бутко А.М.

Управління фінансовим станом підприємства

Вітнова Наталія Олександрівна

Управління процесом кредитування підприємств агропромислового комплексу України в сучасних умовах господарювання

Карпенко А.Г. ФБCкр -19 вм «Фінансовий менеджмент необоротних активів підприємства»

«Фінансовий менеджмент необоротних активів підприємства» (за матеріалами Виробництва № 1 ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК»)

Кутько Є. Ю. ФБCкр -19 вм «Управління фінансовим станом підприємства»

«Управління фінансовим станом підприємства» (за матеріалами ПрАТ «Дельта-Медікел»)

Лебедєва О.Г. ФБCкр -19 вм «Управління формуванням прибутку підприємства»

«Управління формуванням прибутку підприємства» (за матеріалами ПАТ «Кременчуцький завод металевих виробів»)

Мормоль Є.Т. ФБС-19вм Організація фінансових послуг на грошовому ринку

Організація фінансових послуг на грошовому ринку” (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АТ «Альфа-Банк»)

Синєвид Д.В ФБС-19вм Фінансовий менеджмент грошових потоків на підприємстві

“Фінансовий менеджмент грошових потоків на підприємстві” (за матеріалами ТОВ «ВО «ОСКАР»)

Сєчкова М.Я. ФБCкр -19 вм «Управління фінансовою стійкістю підприємства»

«Управління фінансовою стійкістю підприємства» (за матеріалами ТОВ «Стасі Насіння»)

Чорний О. В. ФБС-19вм Антикризове управління банківською діяльністю

“Антикризове управління банківською діяльністю” (за матеріалами АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»)