Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3536
Назва: Розробка та шляхи реалізації міжнародного інвестиційного проекту: «Організація продажу веганських кормів для собак у Японії»
Автори: Браславська, Анастасія Валентинівна
Ключові слова: економіка Японії, Паритет купівельної спроможності (ПКС), зовнішньоторговельний оборот, експортна/імпортна квота, показники ВВП, ВВП на душу населення, міжнародна торгівля, товарна та географічна структура, ASEAN, темпи інфляції.
: Japan's economy, Purchasing Power Parity (PPP), foreign trade turnover, export / import quota, GDP, GDP per capita, international trade, commodity and geographical structures, ASEAN, inflation.
Дата публікації: 2021
Видавництво: Університет імені Альфреда Нобеля
Бібліографічний опис: Браславська А.В. Розробка та шляхи реалізації міжнародного інвестиційного проекту: «Організація продажу веганських кормів для собак у Японії»: Кваліфікаційна робота бакалавра. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. - 70 с.
Короткий огляд (реферат): У цій роботі виконано дослідження економічної ситуації та інвестиційного клімату Японії. Автор прийшов до висновку, що Японія за абсолютними обсягами експорту займає четверте місце в світі після Китаю, США (ВВП яких більше) і Німеччини (в силу інтеграції в ЄС), а за абсолютними обсягами імпорту - п'яте місце, пропускаючи ще Великобританію. Автор помітив парадокс: негативне сальдо платіжного балансу Японії, що може характеризувати економіку, як залежну від імпорту продукції, однак це не зовсім так. Японія, як практично позбавлена власних ресурсів, в тому числі паливних, дійсно залежить від їх імпорту, а також від імпорту продовольства внаслідок низької самозабезпеченості. Ці статті імпорту в сукупності складають 38%. Переважна ж частина імпорту є реімпорт продукції японських ТНК, виробленої за кордоном. У цій роботі автор оцінив перспективи імплементації інвестиційного проекту продажу веганських кормів для собак у японському бізнесі. В цій роботі описані потенційні партнери для цього проекту, повний процес його створення та розвитку, обчислена середня заробітна плата робітників, розраховані початкові витрати, щорічні витрати, податки та прогнозовані прибутки. Перш за все, не дивлячись на високі початкові інвестиції та складність втілення ідеї, проект є надзвичайно привабливим, має надзвичайний потенціал і головне величезний прибуток.
Опис: In this work, a study of the economic situation and investment climate of Japan. The author concludes that Japan is a member of the G7. Moreover, in terms of absolute exports, Japan ranks fourth in the world after China, the United States (whose GDP is higher) and Germany (due to EU integration), and in terms of absolute imports - fifth place, passing the United Kingdom. The author noticed a paradox: the negative balance of payments of Japan, which may characterize the economy as dependent on imports, but this is not the case. Japan, as virtually deprived of its own resources, including fuel, is indeed dependent on their imports, as well as on food imports due to low self-sufficiency. These import items together account for 38%. The vast majority of imports are re-imports of products of Japanese TNCs produced abroad. In this paper, the author assessed the prospects of implementing an investment project for the sale of vegan dog food in Japanese business. This paper describes the potential partners for this project, the full process of its creation and development, calculated the average wage of workers, calculated initial costs, annual costs, taxes and projected profits. In general, despite the high initial investment and the complexity of implementing the idea, the project is extremely attractive, has extraordinary potential and, most importantly, huge profits.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3536
Розташовується у зібраннях:2020-2021

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Браславская.pdf807.54 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.