Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3765
Назва: Вірогідність переживання психологічного благополуччя майбутніми фахівцями з різними рівнями професійної ідентичності
Автори: Усова, Ольга Володимирівна
Ключові слова: психологічне благополуччя, майбутні фахівці, професійна ідентичність, соціально-економічне благополуччя, позитивний розвиток, адаптаційний потенціал особистості, критерії благополуччя, повнота самореалізації
psychological well-being, future specialists, professional identity, socio-economic well-being, positive development, individual adaptive potential, criteria of well-being, completeness of self-realization
Дата публікації: 2021
Видавництво: Університет імені Альфреда Нобеля
Короткий огляд (реферат): У роботі теоретично обґрунтовується та емпірично досліджується вірогідність переживання психологічного благополуччя майбутніми фахівцями з різними рівнями професійної ідентичності. Під час написання роботи було проведено теоретичний аналіз літератури щодо переживання психологічного благополуччя майбутніми фахівцями; провести теоретичний аналіз літератури щодо рівнів професійної ідентичності у майбутніх фахівців; розкрито особистісні та психологічні особливості студентів-психологів; проведено емпіричне дослідження щодо вірогідності переживання психологічного благополуччя фахівців з різними рівнями професійної ідентичності; встановлені подальші перспективи дослідження. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше теоретично обґрунтовано вірогідність переживання психологічного благополуччя майбутніми фахівцями з різними рівнями професійної ідентичності; удосконалено наукові уявлення про вірогідність переживання психологічного благополуччя майбутніми фахівцями з різними рівнями професійної ідентичності; дістав подальший розвиток психодіагностичний інструментарій щодо виявлення вірогідності переживання психологічного благополуччя майбутніми фахівцями з різними рівнями професійної ідентичності. Практична значущість дослідження визначається соціальним запитом практичних рекомендацій щодо оптимізації проходження кризи ідентичності молодими людьми в сучасному суспільстві. Результати дослідження можуть бути використані для розробки і реалізації програм психологічної допомоги молоді, в практиці консультування, психологічного супроводу професійного навчання, а також в роботі служб профорієнтації та профконсультування.
Опис: In the paper, the probability of experiencing psychological well-being by future specialists with different levels of professional identity is theoretically substantiated and empirically investigated. During the writing of the paper, a theoretical analysis of the literature on experiencing psychological well-being by future specialists was carried out; to carry out theoretical analysis of literature of professional identity levels in future specialists; personal and psychological features of students-psychologists are revealed; an empirical study has been conducted on the likelihood of experiencing the psychological well-being of professionals with different levels of professional identity; Further prospects for the study have been established. The scientific novelty of the results obtained is that: for the first time, the probability of experiencing psychological well-being by future specialists with different levels of professional identity is theoretically justified; improved scientific understanding of the likelihood of future professionals with different levels of professional identity experiencing psychological well-being; psychodiagnostic tools for identifying the probability of experiencing psychological well-being by future specialists with different levels of professional identity were further developed. The practical significance of the study is determined by the social request of practical recommendations for optimizing the passage of the identity crisis by young people in modern society. The results of the study can be used for the development and implementation of psychological assistance programs for young people, in the practice of counseling, psychological support of vocational training, as well as in the work of career guidance and professional advice services.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3765
Розташовується у зібраннях:2020-2021 н.р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Усова ОВ.pdf383.18 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.