Наукові періодичні видання УАН

Постійне посилання на фонд

Переглянути

Зібрання у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
  • Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень проблем і сутності процесів, що відбуваються в економіці у зв’язку з тенденціями розвитку суспільства, а також досягнень у галузі економічної науки та підприємництва у сучасному аспекті економічного і політичного устрою України. Проблематика і завдання видання: - публікації статей, рецензій, оглядів з актуальних проблем економічної теорії, фінансів та бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту та маркетингу, а також світового господарства; - сприяння розвитку вітчизняної економічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку із іншими галузями суспільних знання, зокрема філософії, соціології, історії, психології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівні. Видання розраховане на економістів, вчених, студентів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.
  • Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень педагогічної та психологічної наук за всіма напрямами і аспектами їх розвитку та практичного застосування. Проблематика і завдання видання: - публікації статей з актуальних проблем педагогіки та психології, методики навчання іноземних мов, педагогічної психології та соціальної роботи, теоретичних основ корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; організації навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти, використання новітніх технологій навчання у вищій школі, управління освітніми системами; - сприяння розвитку вітчизняної педагогічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку з іншими галузями соціогуманітарного знання, зокрема філософії, соціології, історії, психології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівнях.
  • Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень юридичної науки за всіма аспектами суспільного та економічного розвитку України та світової спільноти.
  • Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень філологічної науки за всіма напрямами і аспектами її розвитку та практичного застосування. Проблематика і завдання видання: - публікації статей, рецензій, оглядів з актуальних проблем лінгвістики, та літературознавства, зокрема теоретичної та прикладної лінгвістики, психолінгвістики та когнітивної лінгвістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, лінгводидактики, перекладознавства, історії та теорії літератури, компаративних літературознавчих досліджень, літературної критики; - сприяння розвитку вітчизняної філологічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку із іншими галузями соціогуманітарного знання, зокрема філософії, естетики, культурології, мистецтвознавства, історії, психології, філософської антропології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівні. Видання розраховане на наукових працівників, фахівців-лінгвістів, літературознавців, перекладознавців, студентів, широке коло науковців і дослідників всіх напрямів розвитку філології.
  • Метою видання є висвітлення результатів дослідження та узагальнення актуальних тенденцій циклічної і кризової динаміки світової економічної системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі з використанням наукових здобутків нобелівських лауреатів. Проблематика і завдання видання: - публікації статей, рецензій, оглядів з актуальних проблем економічної теорії, фінансів та бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту та маркетингу, а також світового господарства; - сприяння розвитку вітчизняної економічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку із іншими галузями суспільних знання, зокрема філософії, соціології, історії, психології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівні. Видання розраховане на економістів, вчених, студентів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.
  • Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень у сфері світових інтеграційних процесів та участі у них України, оцінки євроінтеграційних перспектив нашої країни та економічних проблем, які виникають на цьому шляху. Проблематика і завдання видання: - публікації статей, рецензій, оглядів з актуальних проблем економічної теорії, фінансів та бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту та маркетингу, а також світового господарства; - сприяння розвитку вітчизняної економічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку із іншими галузями суспільних знання, зокрема філософії, соціології, історії, психології тощо; - зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівні. Видання розраховане на економістів, вчених, студентів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.