Development and implementation of the international investment project “Opening freight brokerage company in South Africa

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

The thesis about development and implementation of the international investment project work gives an idea of investment in South Africa of freight Brokerage Company. The nature of the business being explored requires capital investment, investigative skills, research and analysis the economic and investment climate of South Africa. Also looking at the current situation in South Africa market and business location potential of the site of such a proposed project. The main agenda of this thesis is to calculate and measure the feasibility, viability and financial potentials of a proposed freight brokerage Company and the business on goings in South Africa. To have a major success on the project, this thesis is going to simply and identify the problems faced in the process of making such an investment then offer some solutions based on the feedbacks from field research. The results of this study will serve as a guide to establishing a prospective freight brokerage company in South Africa

Опис

Розробка та реалізація роботи над міжнародним інвестиційним проєктом дає уявлення про інвестиції в Південно-Африканську компанію вантажних брокерських компаній. Характер бізнесу, який вивчається, вимагає капітальних вкладень, навичок розслідування, дослідження та аналізу економічного та інвестиційного клімату Південної Африки. Також розглядається поточна ситуація на ринку Південної Африки та потенціал розташування бізнесу на сайті такого запропонованого проєкт. Основне завдання цієї дипломної роботи полягає в обчисленні та вимірюванні доцільності, життєздатності та фінансових можливостей запропонованої компанії з брокерських перевезень та бізнесу, що працює в Південній Африці. У процес роботи автор намагався визначити проблеми, що виникають у процесі здійснення процессу інвестування, а також запропонувати деякі рішення, засновані на відгуках на місцях. Результати цього дослідження послужать керівництвом щодо створення потенційної брокерської компанії в Південній Африці.

Ключові слова

investment climate, investment project, freight delivery service, foreign direct investment, foreign trade, South Africa, GDP, інвестиційний клімат, інвестиційний проєкт, служба доставлення вантажів, прямі іноземні інвестиції, зовнішня торгівля, Південна Африка, ВВП

Бібліографічний опис

Матанхіре Н.Т. Development and implementation of the international investment project “Opening freight brokerage company in South Africa

Зібрання