Аналіз асортиментної політики торгового підприємства та напрями її вдосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Європейський вектор економічного розвитку

Анотація

Метою статті є аналіз асортиментної політики торгового підприємства та пошук напрямів її вдосконалення. Проведений аналіз довів, що проблеми формування асортиментної політики здебільшого пов’язані з надто величезним асортиментом товарів на ринку, зі змінами потреб покупців і зростанням нецінової конкуренції. Специфіка проблеми українського ринку ще ускладнюється активними бойовими діями в країні та пов’язаними з цим економічною нестабільністю, інфляцією, низьким рівнем платоспроможного попиту, низьким рівнем зростання доходів населення, проблемами з доставкою товару тощо. Визначено сутність поняття «асортиментна політика» як сфера діяльності маркетингового менеджменту підприємства, що представляє собою сукупність принципів, дотримання яких приводить до формування оптимального асортименту товарів з погляду підвищення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням власних можливостей, можливостей постачальників і партнерів, потреб ринку, сезонності попиту тощо. На підставі проведеного АВС-аналізу для лінії магазинів «EVA» наголошується, що найбільш значущими товарами є декоративна косметика, парфуми для жінок. Їхня частка у загальному товарообігу в середньому складає майже 20%. Вони та інші важливі для підприємства товари належать до категорії «А», тобто, є найбільш важливими та значущими, їхня частка в сумі складає 60%. До групи «B», яка передбачає середню значимість, належать ароматизатори, парфумовані свічки, атомайзери тощо. Їхня частка загалом складає 30%, це основа асортименту магазинів мережі. Найменшу частку займають товари групи «C», які є найменш значущими за сумою товарообігу лінії магазинів «EVA»: засоби гоління для чоловіків, косметичні щітки, біжутерія тощо. Їхня частка загалом складає лише 10%. Здійснено XYZ-аналіз для лінії магазинів «EVA», результати якого свідчать, що товари з відміткою X – це товари, на які попит є стабільним протягом всього року (гігієна та догляд, товари для догляду за оселею, аромати для дому тощо); товари Y зберігають відносну стабільність протягом року, і товари Z – нестабільні товари, коефіцієнт варіації обсягів продажу за кварталами перевищує 20% (захист від сонця, догляд для губ тощо). Побудовано інтегровану матрицю ABC-XYZ-аналізу яка доводить, що лінія магазинів «EVA» проводить зважену асортиментну політику, проте не насичує асортимент в достатній мірі тими позиціями, за якими можна отримати вищий рівень рентабельності, що призводить до досить низького прибутку протягом останніх років. Для підприємства відчутною є відсутність в асортименті товарних груп, яких можна віднести до класифікації CZ, які є товарами спонтанного попиту, а тому збільшення асортименту на користь таких товарів може дати можливість отримати вищий рівень прибутку. Рекомендовано компанії продовжувати працювати над розробкою нових власних торгових марок і створенням нових товарних позицій серед старих, розширюючи асортимент у «середній» і «середній мінус» цінових сегментах.

Опис

-

Ключові слова

асортиментна політика, товарний асортимент, АВС-аналіз, XYZ-аналіз

Бібліографічний опис

Шевченко В.М., Тараненко І.В., Яременко С.С., Мусаєв Р.А. Аналіз асортиментної політики торгового підприємства та напрями її вдосконалення / В.М. Шевченко, І.В. Тараненко, С.С. Яременко, Р.А. // Європейський вектор економічного розвитку. – Університет імені Альфреда Нобеля: Дніпро. – 2023. – Вип. № 1 (34). – С. 119-132. URL: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2023/1/11.pdf DOI: 10.32342/2074-5362-2023-1-34-9