ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду особливостей провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Визначено, що питання подолання корупції у країні перебуває у тісному зв’язку з процедурою притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Зазначено, що питання визначення змісту провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порівняно з провадженням у справах про адміністративні правопорушення не отримали належної уваги вчених-адміністративістів, не стали предметом комплексних наукових досліджень, хоча цей напрям дослідження є значним за обсягом та змістом. Основною метою статті є визначення й аналіз особливостей провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, характеристика їх змісту, визначення специфіки їх реалізації. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є одним із способів забезпечення обов’язковості норм матеріального права та вжиття примусових заходів до порушників цих норм, тому зазначений процес має чітко відповідати вимогам закону, оскільки є процесуальною формою щодо притягнення до адміністративної відповідальності, порушення якої приведе до безкарності винних осіб. Доведено, що провадження у справах про правопорушення, пов’язані з корупцією, за обсягом питань, які вирішуються, кількістю суб’єктів, що беруть участь, є одними з найскладніших проваджень в адміністративному праві. Визначено, що провадження у справах про адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією, – це процесуальна діяльність уповноважених органів (органів Національної поліції, Національного агентства із запобігання корупції, судів тощо), яка на підставі норм адміністративного законодавства спрямована на встановлення об’єктивної істини у справі про адміністративне правопорушення, прийняття й виконання постанови по справі

Опис

http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2020/4/5.pdf

Ключові слова

адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, законодавство, корупція, правопорушення, що пов’язані з корупцією, провадження у справах про адміністративні правопорушення

Бібліографічний опис