Посадові особи як суб’єкти адміністративного правопорушення, що пов’язані з корупцією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена визначенню посадових осіб як суб’єктів адміністративного правопорушення, що пов’язані з корупцією. Встановлено, що в умовах сьогодення запобігання та протидія будь-яким корупційним проявам залишається першочерговим завданням в Україні. Підтверджено, що адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією, завдають шкоди інтересам фізичних та юридичних осіб, державі, створюють небезпечні тенденції, які дестабілізують нормальні суспільні відносини, порушують усталений порядок в державі. Визначено, що значна частина праць вчених-юристів, присвячених дослідженню саме суб’єктів адміністративних правопорушень, що пов’язані з корупцією, є малодослідженою. Доведено, що виходячи із позицій законодавця, в теорії адміністративно-деліктного права, суб’єктний склад адміністративної відповідальності поділяється на наступні види: а) загальна адміністративна відповідальність; б) спеціальна адміністративна відповідальність, яка включає, зокрема й відповідальність посадових осіб. Підтверджено, що правопорушення вчинене посадовою собою представляє більш суспільну шкідливість ніж правопорушення, вчинені іншими особами, оскільки в першому випадку спричиняється шкода авторитету держави, зокрема економічній її складовій. Доведено, що сучасний стан законодавчого врегулювання адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення посадових осіб потребує приведення її у відповідність з іншими правовими актами, що регулюють правовий статус посадових осіб, а також визначенню меж та особливостей притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб.

Опис

http://legalnovels.in.ua/10-2-2020

Ключові слова

адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, адміністративне стягнення, корупція, посадова особа, правопорушення, що пов’язані з корупцією

Бібліографічний опис