. Assessment of the bank borrower’s creditworthiness

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

The purpose of this paper is to determine and evaluate the factors influencing creditworthiness assessment conducted by banks in Ukraine. The study was conducted using the existing system of ProCredit Bank’s creditworthiness assessment system and the method of Internet-resources analysis. Based on the analysis of the approaches to assessing the risk of lending of financial institutions, it was identified the qualitative criteria that should be taken into account when assessing the potential borrower’s creditworthiness, in particular: sectoral and regional risks, market position, management quality, business reputation of the enterprise. To justify the need to improve the creditworthiness assessment of financial institutions, the current state of non-performing loans by Ukrainian banks was considered.

Опис

Метою даної роботи є визначення та оцінка факторів, що впливають на оцінку кредитоспроможності, проведену банками в Україні. Дослідження проводилось на основі існуючої системи оцінки кредитоспроможності ПроКредит Банку та використанням методу аналізу ресурсів в Інтернеті. На основі аналізу підходів до оцінки кредитоспроможності фінансових установ було визначено якісні критерії, які слід враховувати при оцінці кредитоспроможності потенційного позичальника, зокрема: галузеві та регіональні ризики, ринкова позиція, якість управління, ділова репутація позичальника. Для обґрунтування необхідності удосконалення оцінки кредитоспроможності фінансових установ було розглянуто сучасний стан проблемної заборгованості за кредитами банків України.

Ключові слова

creditworthiness of the borrower, financial statement, financial analysis, creditworthiness assessment., кредитоспроможність позичальника, фінансова звітність, фінансовий аналіз, оцінка кредитоспроможності

Бібліографічний опис

Ostapenko A.R. Assessment of the bank borrower’s creditworthiness. - Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. - 79 с.