Вечірня форма навчання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Застосування сучасних підходів з управляння персоналом для підвищення ефективності діяльності закладу освіти
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2020) Чорноіваненко, Катерина Олександрівна
  В роботі визначені теоретико-методологічні аспекти управління персоналом закладів вищої освіти, виконано аналіз сфери вищої освіти України, проаналізована діяльність Національної металургійної академії України, проведено аналіз факторів, які впливають на мотивацію персоналу закладу вищої освіти, що дозволило запропоновати стратегічні напрямки розвитку системи управління персоналом закладу вищої освіти. Розроблені критерії ефективної діяльності науково-педагогічного персоналу, запропоновані заходи матеріального та нематеріального стимулювання діяльності персоналу, що дає можливість заохочувати персонал на підвищення професійної компетентності, наукового потенціалу, ініціативності в роботі з метою поліпшення якості освіти та ефективності діяльності ЗВО. Розроблені заходи дають можливість отримати підвищене бюджетне фінансування ЗВО в подальшому.
 • Документ
  Аналіз техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства з метою підвищення її ефективності.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2020) Рубленник, Інна Василівна
  У роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти аналізу техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства. Досліджено історію розвиток, структуру, фінансовий та техніко-економічний стан ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», а також галузь його діяльності (сількогосподарську). Виявлено резерви для підвищення ефективності діяльності в показникові «використання виробничої потужності». Запропоновано прийняття участі в міжнародній виставці продуктів харчування та напоїв FBIE China 2021 задля використання даного резерву.
 • Документ
  Шляхи підвищення рентабельності підприємства
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2020) Поправко, Олександр Анатолійович
  Метою кваліфікованої роботи магістра є розробка шляхів підвищення рентабельності підприємства ТОВ «Красень і К». Дана компанія займається виготовленням та монтажем вентильованих фасадів, виробляє пластикові вікна і різні алюмінієві конструкції, так само підприємство надає послуги з установки, монтажу та подальшого сервісного обслуговування. В процесі проведених досліджень були використані такі методи дослідження рентабельності: аналіз узагальнених результатів дослідження, економічний, статистичний, графічний, порівняльний, фінансовий аналіз і т. д. В роботі розглянуті причини низької рентабельності і розроблено кілька методів підвищення рентабельності на підприємстві. Зроблено оцінку ефективності запропонованих методів. Після чого були зроблені висновки та розроблені рекомендації щодо збереження фінансової стійкості підприємства. Прогнозні розрахунки показали, що запропоновані в даній роботі рекомендації, спрямовані на подолання негативних тенденцій фінансового стану підприємства, можна вважати економічно обґрунтованими і доцільними. Що говорить про досягнення мети, поставленої в роботі. Пропозиції можуть бути застосовані на будь-якому підприємстві.
 • Документ
  Диверсифікація виробництва в сучасних умовах господарювання
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2020) Лесів, Інна Геннадіївна
  У роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти диверсифікації виробництва кондитерського підприємства на цільовому ринку України, досліджено стан та тенденції його розвитку, систематизовано класифікацію сегментів кондитерських виробів та чинники, що формують асортимент і якість. Проведено дослідження кондитерського ринку у період 2010-2019 рр., в результаті чого виявлено тенденції розвитку на найближчі 5 років. Це дозволило змоделювати ситуацію для підприємства ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ», провести розрахунки, визначити перспективні напрямки, та обґрунтувати диверсифікацію виробництва для даного підприємтсва
 • Документ
  Фінансово-економічні результати діяльності підприємства і напрямки їх удосконалення
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2020) Горобець, О.О.
  Для розкриття обраної теми дослідження у першому розділі було розглянуто теоретичні аспекти фінансово-економічних результатів діяльності, дохід підприємства, його сутність і значення, механізм формування і використання прибутку підприємства та вплив фінансово-економічних результатів на фінансові ресурси підприємства. На прикладі провідного промислового підприємства ПрАТ «Запоріжкокс» було досліджено фінансово-економічна характеристика підприємства, проведено аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності та аналіз стану фінансових ресурсів на підприємстві. За підсумками проведеного дослідження у третьому розділі роботи були впровадженні заходи з удосконалення фінансово-економічних результатів діяльності.
 • Документ
  Управління прибутком підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТОВ Нек-Сус Інжинірінг)
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2020) Галаган, Руслан Костянтинович
  Метою кваліфікованої роботи магістра є обґрунтування комплексу заходів з удосконалення управління прибутком підприємства в сучасних ринкових умовах. ТОВ «Нек-Сус Інжинірінг» спеціалізується на будівництві споруд електропостачання та телекомунікацій (будівництво систем розподільчих ліній для передавання електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід’ємною частиною цих систем). Методологічна база дослідження – загальнонаукові методи пізнання, метод порівняння, аналізу та синтезу, статистичні методи дослідження, матричні методи стратегічного управління (SWOT-аналіз). Автором вивчено та узагальнено теоретико-методологічні засади управління прибутком підприємства. Також досліджено вплив факторів ендогенного та екзогенного середовищ на процеси управління прибутком у ТОВ «Нек-Сус Інжиніринг». У другому розділі діагностовано фінансово-економічний стан ТОВ «Нек-Сус Інжиніринг» за допомогою системи показників платоспроможності, фінансової незалежності та ділової активності підприємства. Проведено аналіз системи управління прибутком ТОВ «Нек-Сус Інжиніринг». У заключному розділі обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення управління прибутком ТОВ «Нек-Сус Інжиніринг» з позиції концепції стратегічного управління, визначено фінансову ефективність даних заходів. Практичні рекомендації та розрахунки можуть бути використані у подальшій діяльності компанії.
 • Документ
  . Assessment of the bank borrower’s creditworthiness
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2020) Ostapenko, Arsen Romanovich
  The purpose of this paper is to determine and evaluate the factors influencing creditworthiness assessment conducted by banks in Ukraine. The study was conducted using the existing system of ProCredit Bank’s creditworthiness assessment system and the method of Internet-resources analysis. Based on the analysis of the approaches to assessing the risk of lending of financial institutions, it was identified the qualitative criteria that should be taken into account when assessing the potential borrower’s creditworthiness, in particular: sectoral and regional risks, market position, management quality, business reputation of the enterprise. To justify the need to improve the creditworthiness assessment of financial institutions, the current state of non-performing loans by Ukrainian banks was considered.