Development & Implementation of the Investment project of a Convenience Store Opening in Denmark

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

The thesis shows the investment process undergone in Denmark where it involves the opening of a Convenient store. With the opening of the business it will need investments of capital , buying assets to be used and hiring the right employees to communicate with the customers. The projects objectives is to find out the investment climate in Denmark and what factors are to be considered when starting up a business in Albourg, Denmark. The aims set up was to better understand how to open the Convenient store. All the aims were achieved through calculations made up for the investment. As for the economy it was made clear by looking at the economy. Furthermore another objective was to analyze the investment aspects considering the inflation and other factors. The feasibility of the project in terms of its effectiveness was assessed using the net present value, profitability index and payback period.

Опис

У дипломній роботі показано інвестиційний процес у Данії, який передбачає відкриття зручного магазину біля дому. З відкриттям бізнесу йому знадобляться капіталовкладення, купівля активів для використання та наймання потрібних працівників для спілкування з клієнтами. Завданнями проекту є з'ясування інвестиційного клімату в Данії та того, які фактори слід враховувати при відкритті бізнесу в Албурі, Данія. Поставлені цілі полягали в тому, щоб краще зрозуміти, як відкрити магазин такого типу. Усі цілі були досягнуті за допомогою аналізу економіки Данії та розрахунків, зроблених для оціки інвестиційного проекту. Крім того, в роботі було проаналізовано інвестиційні аспекти з урахуванням інфляції та інших факторів. Доцільність реалізації проекту з погляду його ефективності було оцінено за допомогою чистої приведеної вартості, індексу прибутковості та періоду окупності.

Ключові слова

investment climate, investment project, Denmark’s economy., інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційний проект, економіка Данії.

Бібліографічний опис

Рузвідзо Вонгаіше Недді. Development & Implementation of the Investment project of a Convenience Store Opening in Denmark

Зібрання