Праволюдинний зміст цифрової трансформації європейського союзу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

У статті розглянуті засадничі основи європейського підходу до регулювання цифрової трансформації і створення ідейно-теоретичної бази для правового забезпечення цифровізації суспільства у Європейському Союзі. Аналізується концепція цифрового гуманізму, яка набуває все більшої популярності, і визначає зміст і направленість політики ЄС щодо створення умов для цифрового переходу. Констатується, що цифровий гуманізм – це нова сфера, яка розглядає етичні, соціальні, емоційні та політичні наслідки цифрових технологій для людського життя. Концептуальне оформлення праволюдинного підходу до регулювання цифровізації в ЄС пов’язується з прийняттям низки документів, аналіз яких дозволив визначити специфіку підходу до регулювання цифрового переходу у ЄС. Стверджується, що він базується на прагненні поставити людей у центр цифрової трансформації, включає посилання на цифровий суверенітет, повагу до основних прав, верховенство права та демократію, інклюзивність, доступність, рівність, сталість, стійкість, безпеку, покращення якості життя, доступність послуг, і повагу до прав і прагнень кожного. Наголошено, що європейська регуляторна модель цифрової трансформації, орієнтована на праволюдинний підхід, підтримується світовим співтовариством і запроваджується у світовому масштабі. Це пов’язано з так званим Брюссельським ефектом, який полягає у розповсюджені правил внутрішнього регулювання ЄС на глобальному рівні

Опис

Ключові слова

цифровізація, Інтернет, цифровий гуманізм, права людини, європейські цінності

Бібліографічний опис