Конкурентний бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Журнал «Агросвіт».

Анотація

Метою проведеного дослідження є теоретико-методичне і практичне обґрунтування шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності аграрного підприємства на основі конкурентного бенчмаркінгу. Авторами досліджено, що у світовій практиці господарювання використовується декілька видів бенчмаркінгу і залежно від об’єкту для порівняння, розрізняють бенчмаркінг: конкурентний, внутрішній, зовнішній, галузевий, міжгалузевий, міжнародний. Особливості діяльності аграрного підприємства ПрАТ «Авангард» на вітчизняному ринку передбачають застосування конкурентного бенчмаркінгу, де об’єктом для порівняння будуть підприємства-конкуренти на ринку. На базі проведеного дослідження основним конкурентом ПрАТ «Авангард» за часткою ринку залишається ТОВ «Овостар Юніон». Основними характеристиками, які забезпечують перевагу на ринку яєць в Україні є реклама, технічний стан автопарку та ціна. Проведений бенчмаркінговий аналіз конкурентоспроможності показав, що ПрАТ «Авангард» відстає від ТОВ «Овостар Юніон» за розглянутими критеріями на 15 % і відповідно 36 % переваг не вистачає йому для максимального розвитку і конкурентного переважання. За результатами дослідження сформовано найбільш вагомі маркетингові загрози (невідповідність вимогам ДСТУ та європейським стандартам; застосування застарілих технологій виробництва та зберігання яєць; продаж товарів за заниженою вартістю; Вихід на ринок нових гравців; зменшення доходів населення України; посилення тиску з боку сильних конкурентів; швидкі темпи розвитку рекламних технологій; збільшення вимог споживачів до технічних показників яєць) та маркетингові можливості (використання коштів спеціального державного фонду на розвиток бізнесу; збільшення попиту на яйця; збільшення темпів росту ринку; зменшення конкуренції за рахунок банкротства невеликих компаній на ринку; ненасиченність ринку яєць в Україні та ін.), що мають вплив на діяльність ПрАТ «Авангард». Рекомендовано розробити стратегію розвитку та запланувати відповідні маркетингові рішення щодо їх впровадження, що допоможе підприємству підвищити свій рівень конкурентоспроможності на ринку яйця в Україні.

Опис

-

Ключові слова

бенчмаркінг, конкурентоспроможність, бенчмаркінговий аналіз конкурентоспроможності

Бібліографічний опис

Шевченко В.М., Тараненко І.В., Яременко С.С., Хріпко Д.О. Конкурентний бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства / Журнал «Агросвіт». – Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`,: Дніпро. – 2023. – Вип. № 18 (34). ) – С. 43-50. URL: https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2061 https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.18.43