American experience of hotel business development and its significance for Ukraine.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

The study of the current state and trends in the hotel business in America. It was found that the hotel business in America is the largest and most developed in the world. It is closely connected with the development of the tourism industry in general, and an integral part of each other's development. It was also found that the structure of the hotel business is dominated by hotel chains, which set the direction of development of the entire industry. Collected data of modern standards for hotels and tools for development in the modern world. Thanks to the stability of Ukraine's economy and the chosen vector of development in recent years, this has led to the intensification of business and the interest of international tourists. At the same time, the unsatisfactory state of the hotel business in Ukraine and the need for changes in many components of the industry were revealed. It is proposed to use the experience of the hotel and tourism industry of America.

Опис

У роботі проведено дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку готельного бізнесу Америки. Виявлено, що готельний бізнес в Америці є найбільший та найрозвиненіший у світі. Він тісно повʼязанний з розвитком туристичної галузі загалом, та невідʼємну залежність для розвитку один одного. Також виявлено, що у структурі готельного бізнесу переважають готельні мережі, які задають напрямок розвитку всієї індустрії. Зібранні данні сучасних стандартів для готелів та інструменти для розвитку у сучасному світі. Завдяки стабільності економіки України та обраний вектор розвитку останніх років, це призвело до активізації бізнесу та зацікавленність міжнародних туристів. При цьому виявлено незадовільний стан готельного бізнесу в Україні, та необхідність змін у багатьох складових індустрії. Для цього пропонується використовувати досвід готельної та туристичної індустрії Америки.

Ключові слова

hotel business, tourism, standards, hotel network, modern tendencies, hospitality industry., готельний бізнес, туризм, стандарти, готельна мережа, сучасні тенденції, індустрія гостинності

Бібліографічний опис

Myronenko S.V. American experience of hotel business development and its significance for Ukraine. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. - 65 с.