Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього молодіжного туризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-07

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

АНОТАЦІЯ Сірик С. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Об'єкт дослідження даної роботи складає молодіжний туризм в Україні, який є важливою складовою туристичного потенціалу країни. Предметом дослідження є комплексне вивчення теоретичних основ, аналіз сучасного стану, ідентифікація проблем та визначення перспектив розвитку цього сектору. Мета дослідження полягає у ретельному аналізі факторів, що впливають на розвиток молодіжного туризму в Україні. Цей аналіз охоплює як соціально- економічні та політичні аспекти, так і фактори, пов'язані з інфраструктурою та маркетинговими стратегіями. На основі цього аналізу розробляються рекомендації з поліпшення стану молодіжного туризму в Україні. Одержані висновки підкреслюють ключові проблеми цієї галузі, вказують на необхідність подальшого розвитку інфраструктури, підтримки державної політики та впровадження ефективних маркетингових стратегій. Результати цього дослідження мають великий потенціал для поліпшення ситуації в галузі молодіжного туризму в Україні та сприятимуть формуванню стратегій національного розвитку у цьому напрямі. Ключові слова: молодіжний туризм, розвиток, проблеми, перспективи, соціально-економічні аспекти, політичні фактори, інфраструктура, маркетингові стратегії, державна політика.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис