2023-2024 Бакалаври туризм

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Сучасний стан та перспективи розвитку спа-центрів в Україні
  (2024-07) Курочка Валерія Андріївна
  АНОТАЦІЯ Курочка В. А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПА-ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ Об’єкт дослідження: СПА-центри України як складова рекреаційно-оздоровчої індустрії. Предмет дослідження: сучасні технології та тренди, що впливають на розвиток СПА-центрів в Україні, а також інноваційні підходи до підвищення їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку. Мета роботи: комплексний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку СПА-центрів в Україні з урахуванням інтеграції сучасних технологій та трендів, розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності українських СПА-центрів на міжнародному ринку. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що сучасний стан розвитку СПА-центрів в Україні характеризується активним розвитком різноманітних напрямків СПА, включаючи таласотерапію, винотерапію, ароматерапію та інші методики. Основні проблеми включають недостатні інвестиції в модернізацію інфраструктури, низький рівень кваліфікації персоналу та відсутність єдиних стандартів якості. Пропонується впровадження інноваційних підходів та сучасних технологій, таких як кріотерапія, лазерна терапія, віртуальна реальність (VR) та доповнена реальність (AR), для підвищення якості послуг та задоволеності клієнтів. Впровадження біометричних технологій та автоматизації управління також може сприяти зростанню конкурентоспроможності. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення діяльності СПА- центрів, підвищення їх конкурентоспроможності та покращення якості надаваних послуг. Висновки та рекомендації можуть бути корисними для підприємців, інвесторів, менеджерів СПА-центрів та державних органів, що займаються регулюванням цього сектора. Дипломна робота: 61 с., 7 табл., 1 рис., 29 джерел. Ключові слова: СПА, оздоровчі послуги, інновації, технології, конкурентоспроможність, Україна, рекреація, таласотерапія, винотерапія, ароматерапія.
 • Документ
  СУТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕМНОГО ТУРИЗМУ
  (2024-07) Шаня Юлія Ігорівна
  АНОТАЦІЯ Шаня Ю. Суть та перспективи розвитку темного туризму Об’єкт дослідження: темний туризм як соціально-економічне явище. Предмет дослідження: особливості розвитку та перспективи темного туризму в Україні. Мета роботи: визначення сутності темного туризму, аналіз його розвитку в світі та в Україні, а також виявлення перспектив і рекомендацій для його подальшого розвитку в Україні. Одержані висновки та їх новизна: у кваліфікаційній роботі було досліджено основні поняття темного туризму, його історію та типологію. Вивчено мотивацію туристів та вплив темного туризму на суспільство. Проаналізовано сучасний стан темного туризму у світі та особливості його розвитку в Україні. Виявлено перспективи розвитку військового туризму в регіонах України. Надано рекомендації щодо розвитку темного туризму в Україні, зокрема розроблено концепцію туру до міста Херсон під назвою “Шляхом вогню: війна та пам’ять в Херсоні”. Результати дослідження можуть допомогти підприємствам туристичної галузі відновити та розвивати темний туризм в Україні в період після війни. Дипломна робота:65 стор., 6 табл., 5 рис., 51джерело. Ключові слова: темний туризм, військовий туризм, російсько-українська війна, історична пам’ять, туристичний розвиток.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. За матеріалами: ФОП Навін М.О туристична агенція «Махаон тур»
  (2024-07) Чеграхчі Ірина Ігорівна
  АНОТАЦІЯ Чеграхчі І.І. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ Об'єкт дослідження: процес формування та еволюція туристичного продукту в контексті діяльності туристичної агенції "Махаон тур". Предмет дослідження: аналіз методів та стратегій, що використовуються для розвитку туристичного продукту у відповідності зі змінами в ринкових умовах та потребах клієнтів. Мета роботи: ретельне дослідження процесу формування та розвитку туристичного продукту туристичної агенції "Махаон тур" з метою ідентифікації ключових чинників, що впливають на його створення та ефективність, а також виявлення можливостей для вдосконалення стратегій просування та розвитку. Одержані висновки та їх новизна: аналіз розкриває динаміку розвитку туристичного продукту та його відповідність змінам у сучасному туристичному середовищі. Виявлені чинники успішного формування та розвитку туристичного продукту, що включають стратегічне планування, вивчення попиту та ринкових тенденцій, а також здатність адаптуватися до змін у вимогах споживачів. Результати дослідження стануть важливим внеском у розвиток теорії та практики управління туристичним продуктом, а також нададуть підстави для вдосконалення стратегій туристичної агенції "Махаон тур" з метою зміцнення її конкурентоспроможності на ринку. Ключові слова: туризм, туристичний продукт, розвиток, формування, стратегія, конкурентоспроможність, аналіз, ринкові тенденції, попит, споживач, інновації, просування, середовище, управління, ефективність, агенція, потреби, ресурси, клієнти.
 • Документ
  Бізнес-план готельного (туристського) підприємства: поняття та основні етапи розробки
  (2024-07) Семеняк Діана Кирилівна
  АНОТАЦІЯ Семеняк Д. К. БІЗНЕС-ПЛАН ГОТЕЛЬНОГО (ТУРИСТСЬКОГО) ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ Об’єкт дослідження: особливості бізнес-планування готельного підприємства. Предмет дослідження: процес організації та формування стратегічного бізнес-планування туристично-готельного комплексу «Verholy Relax Park». Мета роботи: детальна оцінка стратегічного бізнес-планування та діяльності готельного комплексу «Verholy Relax Park» та надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності та бізнес-планування підприємства. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що ефективне функціонування туристично-готельного бізнесу залежить від ряду факторів, включаючи економічну стабільність, інвестиційну привабливість, якість обслуговування та інноваційні підходи до управління. Ефективне стратегічне планування сприяє створенню стабільної та гнучкої бізнес-моделі, що дозволяє готельно-туристичним підприємствам адаптуватися до змінних умов ринку, зберігати конкурентну перевагу та забезпечувати стійкий розвиток у довгостроковій перспективі. Доведено, що реалізація проекту з розширення готельного комплексу «Verholy Relax Park», який передбачає будівництво нового корпусу з одномісними та двомісними номерами, дозволить підвищити прибутковість підприємства та залучити більше клієнтів. Планові коефіцієнти рентабельності при реалізації бізнес-плану можуть зрости в півтора рази, що свідчить про значне покращення фінансового стану готелю та збільшення можливостей для посилення конкурентоспроможності серед готельних комплексів Полтавської області. Результати дослідження можуть бути використані в процесі управління підприємствами туристичної галузі, зокрема для удосконалення процесу бізнес-планування туристично-готельних підприємств. Дипломна робота: 62 с., 13 рис., 9 табл., 41 джерело. Ключові слова: бізнес-планування, стратегія, розвиток, рентабельність, готель, комлекс, туризм, інвестиції, обслуговування.
 • Документ
  Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього молодіжного туризму в Україні
  (2024-07) Сірик Софія Олександрівна
  АНОТАЦІЯ Сірик С. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Об'єкт дослідження даної роботи складає молодіжний туризм в Україні, який є важливою складовою туристичного потенціалу країни. Предметом дослідження є комплексне вивчення теоретичних основ, аналіз сучасного стану, ідентифікація проблем та визначення перспектив розвитку цього сектору. Мета дослідження полягає у ретельному аналізі факторів, що впливають на розвиток молодіжного туризму в Україні. Цей аналіз охоплює як соціально- економічні та політичні аспекти, так і фактори, пов'язані з інфраструктурою та маркетинговими стратегіями. На основі цього аналізу розробляються рекомендації з поліпшення стану молодіжного туризму в Україні. Одержані висновки підкреслюють ключові проблеми цієї галузі, вказують на необхідність подальшого розвитку інфраструктури, підтримки державної політики та впровадження ефективних маркетингових стратегій. Результати цього дослідження мають великий потенціал для поліпшення ситуації в галузі молодіжного туризму в Україні та сприятимуть формуванню стратегій національного розвитку у цьому напрямі. Ключові слова: молодіжний туризм, розвиток, проблеми, перспективи, соціально-економічні аспекти, політичні фактори, інфраструктура, маркетингові стратегії, державна політика.
 • Документ
  Морські круїзи Карибського басейну
  (2024-07) Різник Маргарита Олександрівна
  АНОТАЦІЯ Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: МОРСЬКІ КРУЇЗИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ Різник Маргарита Олександрівна Об’єкт дослідження: функціонування морських круїзів Карибського басейну. Предмет дослідження: процес здійснення та формування морських круїзів Карибського басейну. Мета роботи: детальний аналіз морських круїзів Карибського басейну, визначення перспектив щодо створення нового круїзного туру островами Карибського басейну. Одержані висновки та їх новизна: нами було запропоновано створити круїзний тур, який включатиме відвідування таких туристичних локацій в Карибському морі, як Ямайка, Кайманові острови, Мексика, Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Сен-Мартен та Багамські острови. Відправлення туристів здійснюватиметься зі США (Маямі, Флорида). Приблизний прибуток до оподаткування туристичного підприємства, яке організувало б даний тур, може скласти 50400 доларів США від організації туру за групою 100 осіб. Економічний ефект буде суттєвим, оскільки організація запропонованого туру дасть змогу отримати додатковий прибуток туристичним фірмам, які надають туристичні послуги і зареєстровані в США. Результати дослідження можуть бути використані в процесі управління підприємствами туристичної галузі, зокрема для розширення асортименту послуг, які надаються туристам, зокрема, введення круїзних подорожей. Дипломна робота: 49 с., 11 рис., 6 табл., 42 джерела, 1 додаток. Ключові слова: круїз, подорож, Карибське море, морський туризм, ефективність, організація.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (за матеріалами ТУРАГЕНТСТВА «ПОЇХАЛИ З НАМИ»)
  (2024-07) Пирогова Вікторія Віталіївна
  АНОТАЦІЯ Пирогова В.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ / Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 242 «Туризм». ДУАН, Дніпро, 2024. Об’єкт дослідження: сфера туризму, різноманітні підприємства, що займаються наданням туристичних послуг (на прикладі турагентства «Поїхали з нами»). Предмет дослідження: ІТ, які впроваджуються та використовуються в туристичній сфері. Мета роботи: проаналізувати використання ІТ в туристичній діяльності закордоном та в Україні; на прикладі туристичного підприємства «Поїхали з нами» виявити пов’язані з цим переваги, виклики та можливості, а також надати рекомендації по впровадженню й застосуванню в туристичній діяльності передових ІТ. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що використання ІТ в туристичній діяльності сприяє підвищенню комфорту, задоволення та лояльності клієнтів, а також конкурентоспроможності, ефективності, зручності в роботі та прибутковості туристичних підприємств. Охарактеризовано новітні ІТ (блокчейн, VR & AR, ШІ і МН). Зроблено акцент на ІТ, направлених на персоналізацію послуг. Проаналізовано досвід використання передових ІТ світовими лідерами туристичного бізнесу. Детально розглянуто новітні підходи до забезпечення кібербезпеки. Охарактеризовано широкий асортимент конкретних сучасних ІТ- продуктів, пропонованих для використання в туристичній діяльності. Результати дослідження сприяють покращенню розуміння ролі ІТ у сучасному туризмі; можуть бути використані для підвищення ефективності та безпеки діяльності туристичних компаній; послужити основою для визначення нових напрямків дослідження. Кваліфікаційна робота: 70 с., 1 рис., 7 табл., 32 джерела. Ключові слова: інформаційні технології (ІТ), онлайн-платформи, штучний інтелект (ШІ), мобільні додатки, персоналізація туристичних послуг, кібербезпека, туристична діяльність.
 • Документ
  Внутрішній туризм України: тенденції, проблеми та можливості розвитку у воєнний та повоєнний період
  (2024-07) Масунов Микола Анатолійович
  АНОТАЦІЯ Масунов М.А. Внутрішній туризм України: тенденції, проблеми та можливості розвитку у воєнний та повоєнний період. Об’єктом дослідження; є процеси розвитку внутрішнього туризму в Україні. Предметом дослідження є організаційно-економічні відносини, що виникають між населенням, підприємствами та державою при реалізації механізму внутрішнього туризму та перспективи його розвитку в Україні у воєнний та повоєнний період. Метою роботи є розгляд теоретико-методичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо тенденцій, проблем та можливостей розвитку внутрішнього туризму України у воєнний та повоєнний період. Ключові слова: Внутрішній туризм. Розвиток туризму. Тенденції. Проблеми. Можливості. Україна . Воєнний період. Повоєнний період. Організаційно- економічні відносини. Підприємства. Держава. Механізм внутрішнього туризму. Перспективи розвитку .
 • Документ
  Туристично-рекреаційний потенціал Дніпропетровської області
  (2024-07) Ломідзе Наталія Хвічивна
  АНОТАЦІЯ Ломідзе Н.Х. Туристично-рекреаційний потенціал Дніпропетровської області Об’єкт дослідження: туристично-рекреаційний потенціал Дніпропетровської області. Предмет дослідження: стан, наявність та інфраструктура об'єктів туристичного потенціалу України в цілому та окремо – Дніпропетровської області. Мета роботи: оцінка та аналіз туристичних рекреаційних ресурсів України та Європи, а також упорядкуванню та визначення ресурсів Дніпропетровської області. Одержані висновки та їх новизна: виявлено туристичний потенціал серед країн Європи та України. Окремо розглядається одна із областей України: чи можливо Дніпропетровщині, не дивлячись на її основний індустріальний потенціал, розвивати на гарному рівні сферу туризму, та також, які і інші великі міста України, збільшити відвідуваність серед іноземців? Уточнено сильні, слабкі сторони, загрози та можливості для галузі та запропоновані сучасні рекомендації щодо покращення сервісу, інфраструктури та міжнародного виходу на туристичний ринок. Результати дослідження можуть бути використані в процесі подальшого розвитку туристичної індустрії в межах обраного регіону. Дипломна робота: 91 с., 4 рис., 4 табл., 27 джерел. Ключові слова: рекреація, інфраструктура, природні та культурно- історичні ресурси, туристична галузь, еко-туризм, маркетинг, туристичний ринок, відпочинок.
 • Документ
  Ефективна робота з кадрами як методи підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми. За матеріалами: ФОП Навін М.О туристична агенція «Махаон тур»
  (2024-07) Лащенко Дар'я Сергіївна
  АНОТАЦІЯ Лащенко Д.С ЕФЕКТИВНА РОБОТА З КАДРАМИ ЯК МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ Об'єкт дослідження: персонал туристичної агенції "Махаон тур". Предмет дослідження: проблеми та особливості управління персоналом в туристичній фірмі. Мета дослідження: розглянути особливості кадрової полiтики в управлiннi туристичним пiдприємcтвом, розкрити оcновнi завдання кадрової полiтики в управлiннi туристичним підприємством та удосконалення процесу побудови кадрової політики туристичних підпрємств. Одержані висновки та їх новизна: Досліджено специфіку управління персоналом на туристичних підприємствах. Проаналізовано проблеми управління персоналом на підприємствах туристичної галузі. Визначено вимоги, які у сучасному туристичному бізнесі висуваються до посади менеджера. Доведено, що найважливішим засобом управління роботою з кадрами на підприємствах галузі туризму є планування. Безпосереднє планування кадрової роботи здійснюється на основі загальних для всієї системи планування та прогнозування засад, найважливішими з яких є єдність економіки та політики; науковий характер планування й прогнозування, їх безперервність; збалансованість між ресурсами та потребами; поєднання галузевого та територіального підходів до планування; комплексний і системний підхід до розроблення планів. Розроблено модель компетенцій менеджерів туристичної фірми. Доведено, що для стимулювання підприємств туристичної галузі необхідно здійснити економіко-фінансову підтримку їх розвитку, покращити їх кадрове забезпечення. Ключові слова: туристична галузь, туристична фірма, управління персоналом туристичної фірми, туристичний потік, туристичні послуги, кадровий менеджмент, компетенції.
 • Документ
  ІМІДЖ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА за матеріалами готелю «RODINA»
  (2024-07) Кулік Поліна Євгенівна
  АНОТАЦІЯ Кулик П.Є. ІМІДЖ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Об’єкт дослідження: імідж готельного підприємства в готелі. Предмет дослідження: процес розробки діяльності іміджу готельного підприємства в Україні. Мета роботи: обґрунтування теоретичних і практичних засад іміджу формування туристичного підприємства в Україні, розробка рекомендацій щодо вдосконалення іміджу готелю. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що імідж готельного підприємства на українському ринку характеризується активним використанням для просування, зростанням застосування можливостей просування як основного інструменту просування. Весь цей процес в основному централізовано використовується туристичними підприємствами для просування своїх продуктів. Було запропоновано впровадження нових прийомів для налагодження іміджу готелю. Результати досліджень можуть бути використані в процесі управління готельного підприємства, зокрема для удосконалення процесу формування іміджу готельного підприємства. Дипломна робота: 52 с., 2 рис., 8 табл., 18 джерел. Ключові слова: імідж, просування, вдосконалення, готельне підприємство, інновації.
 • Документ
  Розробка методів та засобів формування туристичних пропозицій
  (2024-07) Красько Єва Русланівна
  АНОТАЦІЯ КРАСЬКО Є.Р. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОПОЗИЦІЙ Об’єкт дослідження: туристичні пропозиції туристичного агентства «ANEX Tour». Предмет дослідження: комплекс заходів та інструментів розробки туристичних пропозицій туристичного агентства «ANEX Tour». Мета роботи: оцінка розробки методів та засобів формування туристичних пропозицій на прикладі туристичного агентства «ANEX Tour». Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що в розробці нових туристичних пропозицій туристичному агентству «ANEX Tour» слід орієнтуватися на окреслені тренди у вітчизняному та світовому туризмі, оскільки слідування трендам дозволить краще задовольнити потреби цільової аудиторії, збільшити рівень зацікавленості клієнтів у замовленні послуг в даного туристичного агентства. Туристичне агентство «ANEX Tour» поступово додає більше туристичних пропозицій, які передбачають туризм всередині України, оскільки підлаштовується під воєнні реалії. Здійснена розробка заходів з підвищення ефективності формування та реалізації туристичних пропозицій на прикладі туристичної агенції «Anex Tour», які враховують методи кореляційно-регресійного аналізу, моделювання, та цифровізацію і посилення маркетингових процесів. Результати дослідження можуть бути використані в процесі управління підприємствами туристичної галузі, зокрема для удосконалення процесу формування та просування туристичних пропозицій на туристичному ринку та для підвищення власної конкурентоспроможності. Дипломна робота: 71 с., 19 рис., 4 табл., 41 джерело. Ключові слова: туристична пропозиція, конкурентоспроможність,
 • Документ
  Впровадження зарубіжного досвіду в організацію екотуризму в Україні
  (2024-07) Конівець Тимофій Євгенович
  АНОТАЦІЯ Конівець Т.Є. Впровадження зарубіжного досвіду в організації екотуризму України Мета роботи: проаналізувати екотуризм за межами країни , вибрати найзручніший та найпопулярніший варіант і вдосконалити в Україні. Культурна та історична спадщина Україна багата на історичні та культурні пам'ятки, включаючи стародавні міста, церкви, замки, музеї та археологічні розкопки. Ці пам'ятки приваблюють ентузіастів історії та тих, хто цікавиться культурною спадщиною. Спортивний туризм різні регіони України пропонують умови для спортивного туризму, включаючи гірськолижний спорт в Карпатах, водні види спорту на річках і озерах, а також різні екстремальні види спорту. Розваги та відпочинок Розвиток туристичної інфраструктури, такої як курорти, аквапарки, парки розваг, сприяє підвищенню привабливості регіонів для відпочинку та розваг, особливо для сімей та дітей. В даній роботі , ми змогли проаналізувати зарубіжний досвід та порівняти його з нашим. Деякі варіанти все ж таки корисно впровадити в Україну , в український екотуризм . Дипломна робота: 46 с., 4 рис., 10 табл., 21 джерел.. Ключові слова: впровадження , екотуризм . музеї , проаналізувати , досвід , спадщина
 • Документ
  Системи забезпечення безпеки в туристично-готельній сфері і їх ефективність
  (2024-07) Камінський Ілля Валерійович
  Камінський І.В. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ТУРИСТИЧНО- ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ І ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ Об’єкт дослідження – процес забезпечення безпекою в туристично-готельній сфері. Предмет дослідження – система забезпечення безпеки в туристично-готельній сфері. Мета роботи: полягає у розробці шляхів поліпшення системи забезпечення безпеки в туристично-готельній сфері з урахуванням світового досвіду. Одержані висновки та їх новизна: На основі проведених теоретичних та практичних досліджень встановлено що безпека досягається шляхом ефективної роботи служби охорони готелю, використанням передових інноваційних технологій доступу, спостереження, протидії пожежі, сигналізації. Для підвищення рівня безпеки підприємств готельного господарства обов’язково насамперед своєчасно здійснювати аудит і контроль функціонування системи інформаційної безпеки та мати можливість ліквідації ризиків; розробити механізм управління безпекою підприємства на засадах контролінгу, а також аналізувати загрози внутрішнього та зовнішнього середовища. Таким чином в роботі було досліджено та проаналізовано специфіку організації і управління системою безпеки в готельних підприємствах, а також надані ефективні шляхи її покращення. Дипломна робота: 74 с., 13 рис., 5 табл., 29 джерел. Ключові слова: безпека, охорона, загрози, інноваційні технології, контроль, управління, організація
 • Документ
  Маркетингові комунікації у туризмі: український та закордонний досвід
  (2024-07) Борода Аліна Павлівна
  АНОТАЦІЯ Борода А.П. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ТУРИЗМІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД Об’єкт дослідження: маркетингові комунікації в туризмі Предмет дослідження: український та закордонний досвід маркетингових комунікацій в туризмі. Мета роботи: аналіз українського та закордонного досвіду маркетингових комунікацій у туризмі. Одержані висновки та їх новизна: виділено особливості маркетингових комунікацій в туристичній сфері. Характерна особливість реклами як одного з основних інструментів маркетингових комунікацій ¬у сфері туризму визначається специфікою як самої реклами, так і особливостями галузі та її продукту (туристичного продукту). маркетингові комунікації в туристичній організації – це концепція, згідно з якою організація ретельно розглядає та координує численні канали комунікації для розробки чіткого, послідовного та переконливого представлення організації та її продуктів (товарів, послуг). Основна мета таких комунікацій – продемонструвати контактним групам найважливіші характеристики турпродукту. Було проаналізовано існуючі маркетингові комунікації в компанії «Вістана» Компанія має чіткі правила обслуговування клієнтів. Портрет основної цільової аудиторії компанії «Вістана»: 1) Рівень доходу – високий, середній і нижче середнього, низький. 2) Сімейний стан – зазвичай сім'я з двох-чотирьох осіб. 3) Робота, професія – найчастіше – бізнесмени, приватні підприємці. 4) Географія – мешканці Дніпра та області. 5) Стиль життя – енергійна, активна людина, займається торгівлею або управлінською діяльністю, часто працює у вихідні та святкові дні, стежить за своїм іміджем, відчуває брак часу на відпочинок і сім'ю, сприйнятлива до новинок, скептично ставиться до реклами. Результати дослідження можуть бути використані в процесі управління підприємствами туристичної галузі, зокрема для удосконалення процесу маркетингових комунікацій туристичної компанії. Дипломна робота: 76 с., 4 рис., 11 табл., 40 джерел.
 • Документ
  Імідж, формування та просування туристичного підприємства
  (2024-07) Білоброва Анна Володимирівна
  АНОТАЦІЯ Білоброва А.В. ІМІДЖ, ПЛАНУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Об’єкт дослідження: туристичне підприємство ТОВ «Поїхали з нами». Предмет дослідження: теоретичні, методичні та практичні аспекти формування іміджу на туристичному підприємстві. Мета роботи: дослідження теоретичних основ і розробка обґрунтованих практичних рекомендацій щодо удосконалення формування іміджу туристичного підприємства. Одержані висновки та їх новизна: Імідж підприємства визначає його сприйняття цільовою аудиторією та впливає на відносини з різними групами суб'єктів, конкурентоспроможність, фінансові показники та зв'язки з організаціями. Позитивний імідж повинен бути адекватним, унікальним, гнучким і чітко адресованим. Його формування потребує досвідчених фахівців і інвестицій, оскільки контрольований через фірмовий стиль імідж доповнюється сприйняттям споживачів. ТОВ «Поїхали з нами» має широку мережу франчайзингових офісів і пропонує широкий спектр туристичних послуг. Компанія співпрацює з провідними туроператорами і відзначається фінансовою стабільністю, але деякі конкуренти перевершують її за певними критеріями. Для покращення іміджу та розширення послуг компанії рекомендовано впровадити інновації в туристичних послугах, підвищити ефективність рекламних кампаній, збільшити частку іноземних туристів і диверсифікувати послуги. Розвиток корпоративної культури, включаючи Team Building та корпоративні конкурси, та впровадження системи CRM для оптимізації роботи з клієнтами сприятимуть продуктивності праці і покращенню фінансових показників. Зростання виручки на 10% при витратах на 8% може збільшити прибуток до оподаткування на 21,1%. Дослідження пропонує комплексний підхід до формування іміджу, підкреслюючи важливість корпоративної культури та інновацій для підвищення конкурентоспроможності. Дипломна робота: 61 с., 7 рис., 10 табл., 56 джерел., 1 дод.
 • Документ
  Просування туристичних послуг через мережу Інтернет
  (2024) Челядіна Анастасія Олександрівна
  Об’єкт дослідження: туристичні послуги та їх просування через мережу Інтернет. Предмет дослідження: процес розробки та здійснення просування туристичних послуг у мережі Інтернет. Мета роботи: обґрунтування теоретичних та практичних засад туристичної діяльності в мережі Інтернет, розробка рекомендацій щодо вдосконалення туристичної діяльності у Інтернеті. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що діяльність туристичних підприємств у мережі Інтернет характеризується активним використанням онлайн- каналів для просування, зростанням застосування можливостей соціальних мереж та веб- сайтів, як основного інструменту просування, а також обмеженим залученням рекламних та маркетингових фірм до процесу рекламування та просування підприємств сфери туризму. Весь цей процес в основному централізовано керується туристичними фірмами для оптимізації витрат. Було запропоновано поліпшення в маркетингову діяльність туристичного агентства «Риба Турист» також відомого під назвою «Риба Андрій». Результати дослідження можуть бути використані в процесі управління та поліпшення маркетингової стратегії туристичного підприємства «Риба Турист», зокрема для удосконалення процесу просування туристичних послуг підприємства у мережі Інтернет. Дипломна робота: Н с., 5+Н рис., 9+Н табл., Н джерел.
 • Документ
  Розвиток круїзного туризму в Україні
  (2024) Філіпенко Катерина Андріївна
  Об’єкт дослідження – особливості розвитку круїзного туризму в Україні. Предмет дослідження - дослідження круїзного туризму в Україні. Дослідження присвячено аналізу розвитку круїзного туризму в Україні. У першому розділі розглядається аспект теоретичного вивчення розвитку круїзного туризму в Україні. У другому розділі аналіз показує, що консолідація світового круїзного ринку підвищує гарантії безпеки туристів та їх обізнаності в умовах сучасної бурхливої епохи, знижує ризик круїзного продукту, забезпечуючи його якість, стандартизацію соціальної відповідальності, постійний розвиток та вдосконалення сервісу. У результаті зроблено висновки щодо актуальності розвитку круїзного туризму в Україні. Історичний ракурс дослідження тематики вітчизняного круїзного туризму дає можливість визначити перспективи розвитку круїзного туристичного продукту, який має формуватися на основі як світових технологічних інновацій, так і самостійного інноваційного пошуку. Праксеологічні результати цього дослідження мають активізувати впровадження на ринок послуг сучасних виважених підходів до розвитку круїзного туризму та його продукту з урахуванням провідних світових практик.
 • Документ
  Іновації в розвитку туризму
  (2024) Перев'язко Катерина Ігорівна
  Об’єкт дослідження: інноваційна діяльність в туристичній індустрії. Предмет дослідження: інновації в туристичній індустрії. Мета роботи: обґрунтування теоретичних і практичних основ впровадження інновацій в туристичній галузі, розробка рекомендацій щодо вдосконалення інноваційного процесу на туристичних підприємствах. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що інноваційна діяльність туристичних підприємств на ринку характеризується активним впровадженням цифрових технологій для покращення обслуговування клієнтів, зростанням використання мобільних додатків та платформ для бронювання турів, а також обмеженим залученням стартапів та новітніх технологічних рішень для підвищення ефективності та привабливості туристичних послуг. Цей процес централізовано регулюється туристичними фірмами для оптимізації витрат та підвищення конкурентоспроможності. Запропоновано впровадити в діяльність туристичних підприємств системи управління клієнтським досвідом на основі штучного інтелекту, посилення використання доповненої та віртуальної реальності для створення інтерактивних турів, а також розширення партнерств із технологічними компаніями для розробки інноваційних продуктів та послуг. Дослідження може бути використано для управління туристичними підприємствами та покращення процесу впровадження інновацій і технологій. Дипломна робота: 85 с., 2 рис., 12 табл., 67 джерел.
 • Документ
  Стан та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму
  (2024) Пахотіна Євгенія Віталіївна
  Об’єкт дослідження: діяльність лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Предмет дослідження: процес розвитку лікувально-оздоровчого сектора в Україні Мета роботи: обґрунтування теоретичних та практичних аспектів сфери лікувально оздоровчого туризму в Україні, розробка рекомендацій щодо розвитку та просування лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Одержані висновки та їх новизна: на основі проведеного дослідження виявлено, що лікувально-оздоровча діяльність санаторно-оздоровчих закладів на українському ринку стикається з низкою суттєвих проблем. Основні з них включають обмежені ресурси з боку інфраструктурного розвитку та кваліфікації працівників, а також недостатнє залучення рекламної діяльності для просування лікувально-оздоровчої сфери в Україні. Аналіз показав, що багато санаторно-оздоровчих закладів не можуть повноцінно модернізувати свою інфраструктуру через брак фінансових ресурсів. Це включає як оновлення матеріально технічної бази, так і створення нових лікувально-оздоровчих об’єктів. Було запропоновано створити програму підвищення кваліфікації для медичного персоналу на основі аналізу системи лікування в Україні та схожих програм, а також запропоновано створити благодійний фонд для підвищення рівня фінансування лікувально-оздоровчих закладів, на основі благодійного фонду «FUTURE WITH BEES», який здійснює свою діяльність на сьогоднішній день. Створення та розвиток інтегрованої системи медичного туризму в Україні були також запропоновані рекомендації на основі досвіду країн Європи, таких як Таїланд, Іспанія та Німеччина. Результати дослідження можуть бути використані у процесі розвитку лікувальних закладів в Україні, зокрема для підвищення рівня економіки, тривалості життя в Україні та сформування стабільної медично-туристичної сфери в українських регіонах. Дипломна робота: 71с., 8 рис., 13 табл., 60 джерел.