Сучасний стан та перспективи розвитку спа-центрів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-07

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

АНОТАЦІЯ Курочка В. А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПА-ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ Об’єкт дослідження: СПА-центри України як складова рекреаційно-оздоровчої індустрії. Предмет дослідження: сучасні технології та тренди, що впливають на розвиток СПА-центрів в Україні, а також інноваційні підходи до підвищення їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку. Мета роботи: комплексний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку СПА-центрів в Україні з урахуванням інтеграції сучасних технологій та трендів, розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності українських СПА-центрів на міжнародному ринку. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що сучасний стан розвитку СПА-центрів в Україні характеризується активним розвитком різноманітних напрямків СПА, включаючи таласотерапію, винотерапію, ароматерапію та інші методики. Основні проблеми включають недостатні інвестиції в модернізацію інфраструктури, низький рівень кваліфікації персоналу та відсутність єдиних стандартів якості. Пропонується впровадження інноваційних підходів та сучасних технологій, таких як кріотерапія, лазерна терапія, віртуальна реальність (VR) та доповнена реальність (AR), для підвищення якості послуг та задоволеності клієнтів. Впровадження біометричних технологій та автоматизації управління також може сприяти зростанню конкурентоспроможності. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення діяльності СПА- центрів, підвищення їх конкурентоспроможності та покращення якості надаваних послуг. Висновки та рекомендації можуть бути корисними для підприємців, інвесторів, менеджерів СПА-центрів та державних органів, що займаються регулюванням цього сектора. Дипломна робота: 61 с., 7 табл., 1 рис., 29 джерел. Ключові слова: СПА, оздоровчі послуги, інновації, технології, конкурентоспроможність, Україна, рекреація, таласотерапія, винотерапія, ароматерапія.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис