Динаміка глобалізаційних процесів у контексті сучасних тенденцій міжнародної eкономічної політики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Економічний простір, №134, 2018, сс. 56-69

Анотація

Стаття присвячена дослідженню змісту і динаміки сучасних глобалізаційних процесів, які відбуваються в умовах впровадження неопротекціонізму в економічну політику багатьох країн. Показано, що скорочення кількісних показників глобалізації протягом 2008-2015 рр. обумовлено, перш за все, скороченням економічної, переважно – торгової глобалізації, внаслідок як суттєвого уповільнення міжнародних потоків товарів, капіталів і людей (економічна глобалізація de facto), так і протекціоністських заходів економічної політики (економічна глобалізація de jure). Обґрунтовано позицію автора про безпідставність твердження про поширення «нового протекціонізму» як початок «деглобалізації». Висока залежність глобалізації від циклічності і кон’юнктури світової економіки, а також сильна кореляція глобалізаційних процесів з великими хвилями Кондратьєва дозволяє пояснити скорочення глобалізації на тлі протекціоністської політики входженням світової економіки у спадну фазу великого циклу, а також припустити повернення до свободи торгівлі та прискорення темпів глобалізації з переходом до висхідної фази циклу.

Опис

Ключові слова

глобалізація, індекс глобалізації KOF, торгова глобалізація, економічна політика, протекціонізм, неопротекціонізм

Бібліографічний опис