Розробка маркетингових заходів з удосконалення обслуговування клієнтів готельного комплексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Reihe «Europäische Wissenschaft»

Анотація

The article developed marketing activities to improve customer service of the TSUNAMI SPA complex. It has been established that the hotel industry sector is one of the promising sectors of the economy that can bring real profit. Given today's industry development trends, innovation and comfort in the hotel business play a major role in the highly competitive struggle of hotels for each client. Therefore, research on improving the company's customer service is becoming increasingly relevant. It was determined that the majority of visitors to the TSUNAMI SPA complex are satisfied with its sanitary and hygienic condition, and the comfort, room service and professionalism of the staff are excellent. However, there is dissatisfaction with the pricing policy of the complex. Analysis of the survey of potential customers proved that in order to attract customers of the TSUNAMI SPA complex, more active advertising should be carried out. The areas of marketing activities that will help attract potential hotel customers and increase the level of competitiveness of the enterprise are identified, namely: personalization of customer experience; introduction of innovative technologies; rewarding loyal customers; environmental friendliness of business processes; promotional advertising It is proved that compliance with the proposed action plan will allow the TSUNAMI SPA-complex to contribute to the improvement of customer service and increase its competitiveness in the hotel services market. У статті розроблено маркетингові заходи щодо покращення обслуговування клієнтів комплексу TSUNAMI SPA. Встановлено, що готельне господарство є однією з перспективних галузей економіки, яка може приносити реальний прибуток. Враховуючи сучасні тенденції розвитку галузі, інновації та комфорт у готельному бізнесі відіграють важливу роль у жорсткій конкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта. Тому дослідження щодо покращення клієнтського сервісу компанії стають все більш актуальними. Визначено, що більшість відвідувачів СПА-комплексу «ЦУНАМІ» задоволені його санітарно-гігієнічним станом, а комфорт, обслуговування номерів та професіоналізм персоналу – на високому рівні. Проте є невдоволення ціновою політикою комплексу. Аналіз опитування потенційних клієнтів показав, що для залучення клієнтів комплексу TSUNAMI SPA необхідно проводити більш активну рекламу. Визначено напрями маркетингової діяльності, які сприятимуть залученню потенційних клієнтів готелю та підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємства, а саме: персоналізація клієнтського досвіду; впровадження інноваційних технологій; винагородження постійних клієнтів; екологічність бізнес-процесів; рекламна реклама Доведено, що дотримання запропонованого плану заходів дозволить СПА-комплексу «ЦУНАМІ» сприяти покращенню обслуговування клієнтів та підвищенню його конкурентоспроможності на ринку готельних послуг.

Опис

-

Ключові слова

маркетингові дослідження, лояльність споживачів, конкурентоспроможність

Бібліографічний опис

Science for modern man‘2023. Часть международной коллективной монографии. Розділ в монографії: Розробка маркетингових заходів з удосконалення обслуговування клієнтів готельного комплексу / В.М. Шевченко, І.В. Тараненко, А.О. Дімченко. Reihe «Europäische Wissenschaft». ScientificWorld-NetAkhatAV Karlsruhe, 2023. 162 p. (65-73). URL: https://desymp.promonograph.org/index.php/sge/issue/view/sge16-04 DOI: 10.30890/2709-2313.2023-16-04-013