Виклики функціонування маркетингової політики на локальних ринках енергетики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Журнал «Агросвіт»

Анотація

У статті досліджено викликів функціонування маркетингової політики на локальних ринках енергетики. КонTстатовано, на основі здійсненного контент аналізу, що українські вчені розглядають маркетингову політику на енерTгетичних ринках тільки як засіб досягнення конкурентоздатності суб'єктів господарювання. При цьому повністюігноруються особливості діяльності енергетичних агентів при здійсненні маркетингової політики, не приділяють увагивикликам на локальних енергетичних ринках. Здійснено аналіз особливості функціонування сегменту енергетичноTго ринку P2P. Проведено порівняння P2P та енергетичних ринків на базі громади на основі відокремлення основнихпотенціалів та викликів. Зазначено, що для оцінки ефективності торгівлі енергетикою визначаються різні показникиефективності, серед яких індекс готовності до участі, індекс готовності до участі, самостійне споживання, самодосTтатність та споживачі.

Опис

-

Ключові слова

маркетинг, маркетингова політика, інвестиція, P2P сегмент, споживач.

Бібліографічний опис

Чуніхіна Т.С., Кваско А.В., Чернишов О.Ю., Шевченко В.М. Виклики функціонування маркетингової політики на локальних ринках енергетики. Журнал «Агросвіт». 2023. № 24. С. 23–27. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2616/2652 DOI: 10.32702/2306-6792.2023.24.23