ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (за матеріалами ТУРАГЕНТСТВА «ПОЇХАЛИ З НАМИ»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-07

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

АНОТАЦІЯ Пирогова В.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ / Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 242 «Туризм». ДУАН, Дніпро, 2024. Об’єкт дослідження: сфера туризму, різноманітні підприємства, що займаються наданням туристичних послуг (на прикладі турагентства «Поїхали з нами»). Предмет дослідження: ІТ, які впроваджуються та використовуються в туристичній сфері. Мета роботи: проаналізувати використання ІТ в туристичній діяльності закордоном та в Україні; на прикладі туристичного підприємства «Поїхали з нами» виявити пов’язані з цим переваги, виклики та можливості, а також надати рекомендації по впровадженню й застосуванню в туристичній діяльності передових ІТ. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що використання ІТ в туристичній діяльності сприяє підвищенню комфорту, задоволення та лояльності клієнтів, а також конкурентоспроможності, ефективності, зручності в роботі та прибутковості туристичних підприємств. Охарактеризовано новітні ІТ (блокчейн, VR & AR, ШІ і МН). Зроблено акцент на ІТ, направлених на персоналізацію послуг. Проаналізовано досвід використання передових ІТ світовими лідерами туристичного бізнесу. Детально розглянуто новітні підходи до забезпечення кібербезпеки. Охарактеризовано широкий асортимент конкретних сучасних ІТ- продуктів, пропонованих для використання в туристичній діяльності. Результати дослідження сприяють покращенню розуміння ролі ІТ у сучасному туризмі; можуть бути використані для підвищення ефективності та безпеки діяльності туристичних компаній; послужити основою для визначення нових напрямків дослідження. Кваліфікаційна робота: 70 с., 1 рис., 7 табл., 32 джерела. Ключові слова: інформаційні технології (ІТ), онлайн-платформи, штучний інтелект (ШІ), мобільні додатки, персоналізація туристичних послуг, кібербезпека, туристична діяльність.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис