ТЕОРЕТИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКИХ АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Стаття розглядає поняття антропоніма і антропоніміки, основні проблеми перекладу французьких власних імен (антропонімів) українською мовою. Антропоніми складають основну частину ономастичної системи. Як лексичні елементи, вони несуть соціокультурну інформацію і надають тексту національного окрасу. У статті досліджується лінгвокультурологічний аспект французьких антропонімів, визначені особливості їх становлення, визначена їх історична своєрідність.

Опис

-

Ключові слова

ономастика, власні назви (антропоніми), транскрипція, транслітерація, засоби номінації, міжкультурна комунікація

Бібліографічний опис

Галаздра С.І. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Видавничий дім «Гельветика», 2020, випуск 27, том 1, стр. 81-86.