ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. За матеріалами: ФОП Навін М.О туристична агенція «Махаон тур»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-07

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

АНОТАЦІЯ Чеграхчі І.І. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ Об'єкт дослідження: процес формування та еволюція туристичного продукту в контексті діяльності туристичної агенції "Махаон тур". Предмет дослідження: аналіз методів та стратегій, що використовуються для розвитку туристичного продукту у відповідності зі змінами в ринкових умовах та потребах клієнтів. Мета роботи: ретельне дослідження процесу формування та розвитку туристичного продукту туристичної агенції "Махаон тур" з метою ідентифікації ключових чинників, що впливають на його створення та ефективність, а також виявлення можливостей для вдосконалення стратегій просування та розвитку. Одержані висновки та їх новизна: аналіз розкриває динаміку розвитку туристичного продукту та його відповідність змінам у сучасному туристичному середовищі. Виявлені чинники успішного формування та розвитку туристичного продукту, що включають стратегічне планування, вивчення попиту та ринкових тенденцій, а також здатність адаптуватися до змін у вимогах споживачів. Результати дослідження стануть важливим внеском у розвиток теорії та практики управління туристичним продуктом, а також нададуть підстави для вдосконалення стратегій туристичної агенції "Махаон тур" з метою зміцнення її конкурентоспроможності на ринку. Ключові слова: туризм, туристичний продукт, розвиток, формування, стратегія, конкурентоспроможність, аналіз, ринкові тенденції, попит, споживач, інновації, просування, середовище, управління, ефективність, агенція, потреби, ресурси, клієнти.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис