ШИРОКОЗНАЧНІСТЬ ДІЄСЛІВ « РОБИТИ» ТА « БРАТИ» У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

В статті розглядаються головні підходи до визначення понять « полісемія» та « широкозначність» в вітчизняній і зарубіжній науці. Розглядається розуміння цих явищ різними науковцями, представленні різні точки зору іноді взаємно протилежні. У статті досліджуються широкозначні дієслова «робити» та «брати», які займають особливе місце в системі французької мови, виконуючи функцію базових індентифікаторів в структурі лексико-семантичних груп. Зазначається, що ці дієслова входять в склад сталевих дієслівно-іменникових словосполучень, семантичним центром яких виступає іменник.

Опис

-

Ключові слова

широкозначність, багатозначність, полісемія, еврисемія, семантика, лексичне значення

Бібліографічний опис

Галаздра С.І. Широкозначність дієслів « робити» та « брати» у французькій мовіАктуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Видавничий дім «Гельветика», 2021, №35, том 1, стор. 170-175