Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

Статтю присвячено дослідженню інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасній світовій економіці. Проаналізовано об’єктивні причини та потенційні наслідки міжнародної інтеграції. Виявлено можливі негативні та позитивні результати дезінтеграційних процесів. Акцентовано увагу на неможливості кількісного вимірювання втрат та виграшів від дезінтеграції. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до оцінки міжнародної інтеграції та дезінтеграції.

Опис

Питання міжнародної інтеграції вже тривалий час перебуває у центрі уваги дослідників світового господарства. Увійшовши до наукового обігу ще у 30-х роках ХХ ст. для опису суспільних процесів об’єднання людей та держав з подачі Р. Шмеда, Х. Кельзена, Д. Шиндлера [1, с. 15], цей термін став широко використовуватися у дослідженнях економістів, політологів, соціологів та просто на побутовому рівні. Довгі роки міжнародна інтеграція вважалася основним трендом світового розвитку, а її аналізу присвячувалися численні публікації. Процеси дезінтеграції найчастіше розглядалися як певне відхилення від нормального перебігу подій, пояснювалися більше суто політичними проблемами та глибоко не досліджувалися. Однак проблема дезінтеграції значно актуалізувалася після розпаду Радянського Союзу та руйнування так званого єдиного народногосподарського комплексу на початку 90-х років минулого століття. Але навіть цей факт тлумачився більше як результат збігу обставин, а не як об’єктивний процес.

Ключові слова

міжнародна інтеграція, дезінтеграційні процеси, позитивні та негативні наслідки дезінтеграції.

Бібліографічний опис