Бізнес-план готельного (туристського) підприємства: поняття та основні етапи розробки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-07

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

АНОТАЦІЯ Семеняк Д. К. БІЗНЕС-ПЛАН ГОТЕЛЬНОГО (ТУРИСТСЬКОГО) ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ Об’єкт дослідження: особливості бізнес-планування готельного підприємства. Предмет дослідження: процес організації та формування стратегічного бізнес-планування туристично-готельного комплексу «Verholy Relax Park». Мета роботи: детальна оцінка стратегічного бізнес-планування та діяльності готельного комплексу «Verholy Relax Park» та надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності та бізнес-планування підприємства. Одержані висновки та їх новизна: виявлено, що ефективне функціонування туристично-готельного бізнесу залежить від ряду факторів, включаючи економічну стабільність, інвестиційну привабливість, якість обслуговування та інноваційні підходи до управління. Ефективне стратегічне планування сприяє створенню стабільної та гнучкої бізнес-моделі, що дозволяє готельно-туристичним підприємствам адаптуватися до змінних умов ринку, зберігати конкурентну перевагу та забезпечувати стійкий розвиток у довгостроковій перспективі. Доведено, що реалізація проекту з розширення готельного комплексу «Verholy Relax Park», який передбачає будівництво нового корпусу з одномісними та двомісними номерами, дозволить підвищити прибутковість підприємства та залучити більше клієнтів. Планові коефіцієнти рентабельності при реалізації бізнес-плану можуть зрости в півтора рази, що свідчить про значне покращення фінансового стану готелю та збільшення можливостей для посилення конкурентоспроможності серед готельних комплексів Полтавської області. Результати дослідження можуть бути використані в процесі управління підприємствами туристичної галузі, зокрема для удосконалення процесу бізнес-планування туристично-готельних підприємств. Дипломна робота: 62 с., 13 рис., 9 табл., 41 джерело. Ключові слова: бізнес-планування, стратегія, розвиток, рентабельність, готель, комлекс, туризм, інвестиції, обслуговування.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис