DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT PROJECT’’STARTING A PHARMACEUTICAL COMPANY IN SINGAPORE’’

Ескіз недоступний

Дата

2020, 2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля
Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

This paper investigates the feasibility of the international investment project ‘’starting a pharmaceutical company in Singapore ‘’. This investment project is developed at the expense of foreign investor from United Arab of emirates to be specific from Dubai. Singapore has made it its fundamental goal to become a global biomedical hub. Despite other countries having a potential to develop their biomedical industry, Singapore has managed to become a primary destination for this industry in Asia-Pacific region. Based on these facts, we have developed a special research question which is “What has led investors to be attracted to Singapore’s Biomedical Industry?”. And is it feasible to start a pharmaceutical company in this destination and especially at this time? The purpose of this research is to find out the feasibility of this international investment project of starting a pharmaceutical and what are the main factors that investors take into consideration while deciding where to invest. Through the progress of thesis, we tried initially to provide a full analysis of the Singaporean economy and its foreign economic activity and to provide a concrete calculation in order to provide transparent data. the first phase of our research involved mainly secondary research, that provides background information for the Singaporean economy, Singapore’s Biomedical industry but also on the overall investment climate of country. The findings are impressive and the investigation that was undertaken will be a great asset and extremely valuable information and analysis to the government, investors as well as private researchers.

Опис

У цьому дипломі досліджується доцільність міжнародного інвестиційного проекту "Запуск фармацевтичної компанії в Сінгапурі". Цей інвестиційний проект розроблений за рахунок іноземного інвестора з Об'єднаних Арабських Еміратів, зокрема для Дубая. Сінгапур поставив своєю основною метою стати глобальним біомедичним центром. Незважаючи на те, що інші країни мають потенціал розвивати свою біомедичну галузь, Сінгапуру вдалося стати основним напрямком цієї галузі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Виходячи з цих фактів, ми розробили спеціальне дослідницьке запитання: «Що призвело до залучення інвесторів до біомедичної промисловості Сінгапуру?». І чи можливо створити фармацевтичну компанію в цьому напрямку та особливо в цей час? Мета цього дослідження - з’ясувати доцільність цього міжнародного інвестиційного проекту щодо запуску фармацевтичного препарату та які основні чинники враховують інвестори, вирішуючи, куди інвестувати. Попередній етап дослідження - повний аналіз сингапурської економіки та її зовнішньоекономічної діяльності та конкретний розрахунок для надання прозорих даних. Перший етап нашого дослідження включав переважно вторинні дослідження, які надають основну інформацію про економіку Сінгапуру, біомедичну галузь Сінгапуру, а також про загальний інвестиційний клімат країни. Результати вражають, і дослідження, яке було проведено, стане великим надбанням та надзвичайно цінною інформацією та аналізом для уряду, інвесторів, а також приватних дослідників.

Ключові слова

investment project, Singaporean economy, Bio medical industry, інвестиційний проект, економіка Сінгапуру, біомедична промисловість

Бібліографічний опис

Хакірі Вежден. DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT PROJECT’’STARTING A PHARMACEUTICAL COMPANY IN SINGAPORE’’
Хакірі Вежден. DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT PROJECT’’STARTING A PHARMACEUTICAL COMPANY IN SINGAPORE’’

Зібрання