Ефективна робота з кадрами як методи підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми. За матеріалами: ФОП Навін М.О туристична агенція «Махаон тур»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-07

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

АНОТАЦІЯ Лащенко Д.С ЕФЕКТИВНА РОБОТА З КАДРАМИ ЯК МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ Об'єкт дослідження: персонал туристичної агенції "Махаон тур". Предмет дослідження: проблеми та особливості управління персоналом в туристичній фірмі. Мета дослідження: розглянути особливості кадрової полiтики в управлiннi туристичним пiдприємcтвом, розкрити оcновнi завдання кадрової полiтики в управлiннi туристичним підприємством та удосконалення процесу побудови кадрової політики туристичних підпрємств. Одержані висновки та їх новизна: Досліджено специфіку управління персоналом на туристичних підприємствах. Проаналізовано проблеми управління персоналом на підприємствах туристичної галузі. Визначено вимоги, які у сучасному туристичному бізнесі висуваються до посади менеджера. Доведено, що найважливішим засобом управління роботою з кадрами на підприємствах галузі туризму є планування. Безпосереднє планування кадрової роботи здійснюється на основі загальних для всієї системи планування та прогнозування засад, найважливішими з яких є єдність економіки та політики; науковий характер планування й прогнозування, їх безперервність; збалансованість між ресурсами та потребами; поєднання галузевого та територіального підходів до планування; комплексний і системний підхід до розроблення планів. Розроблено модель компетенцій менеджерів туристичної фірми. Доведено, що для стимулювання підприємств туристичної галузі необхідно здійснити економіко-фінансову підтримку їх розвитку, покращити їх кадрове забезпечення. Ключові слова: туристична галузь, туристична фірма, управління персоналом туристичної фірми, туристичний потік, туристичні послуги, кадровий менеджмент, компетенції.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис